دستگاه جوجه کشی ستر و هچر همزمان

انواع دستگاه جوجه کشی ستر و هچر همزمان دستگاه ها را از لحاظ انجام عمل های ستر و هچر می توان به سه قسمت تقسیم کرد. دستگاه های جوجه کشی ستر، دستگاه های جوجه کشی هچر و دستگاه های ستر و هچر همزمان. دستگاه های ستر دستگاه هایی هستند که فقط عملیات ستر را انجام […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه