فرق دستگاه های جوجه کشی ستر و هچر همزمان و غیر همزمان

فرق دستگاه های جوجه کشی ستر هچر همزمان و غیر همزمان در این مقاله قصد داریم فرق ماشین های جوجه کشی ستر و هچر همزمان و غیر همزمان مورد بررسی قرار بدهیم و بگویم که چه  تأثیری می تواند در فرایند جوجه کشی داشت باشد و انتخاب کدام به نفع شما خواهد بود. دوره ستر […]

رشد باکتری در دستگاه های جوجه کشی بدنه فلزی

رشد باکتری در دستگاه های جوجه کشی بدنه فلزی رشد باکتری در دستگاه جوجه کشی بدنه فلزی : همراه با خارج شدن جوجه ها از تخم ها در زمان هچ مواد زاید نیز به همراه جوجه ها از تخم ها خارج شده و محیط دستگاه جوجه کشی را آلوده می کنند. خارج شدن مواد زاید […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه