آموزش پرورش کبک

آموزش پرورش کبک قبل از هر چیز با فرض اینکه گله مولد در حال تخم گذاری می باشد نحوه جمع آوری تخم ها به منظور جلوگیری از آسیب آنها در پی سرما یا گرمای بیش از حد حائزاهمیت می باشد. باید به خاطر داشت که اگر تخم ها برای مدت طولانی در دمای زیر۴۰ درجه […]

جوجه کشی از کبک

صفر تا صد جوجه کشی از کبک کبک همانند بلدرچین جزو پرندگان ریز جثه است و زیر دسته قرقاول سانان که زیستگاه 14 گونه آنها در بسیاری از کوه های آسیای صغیر و چین تا کوه های مناطق خاورمیانه، یونان،و جنوب بلغارستان پراکنده شده است که بیشتر در دامنه ها و صخره ها زندگی و […]