خنک کردن سالن پرورش نیمچه گوشتی

خنک کردن سالن پرورش نیمچه گوشتی خنک کردن سالن پرورش نیمچه گوشتی : عملکرد نیمچه گوشتی در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد تقریباً ثابت است، چنانچه درجه حرارت بیرون کمتر از c ۲۰ باشد میتوان حداکثر هوا را با حداقل افزایش دما داخل نمود. برعکس چنانچه دمای بیرون بیشتر از c ۲۵ باشد، هوای […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه