عملیات مورد توجه در روز هجدهم جوجه کشی

عملیات مورد توجه در روز هجدهم جوجه کشی سه روز قبل از خروج جوجه ‌ها از تخم ، عمليات چرخش تخم ها داخل دستگاه جوجه کشی بايد قطع گردد ، لذا روز 18 تخم های پرندگان را بر روی توری پلاستيکی (سبد هچ) بچينيد و دستگاه را روشن کنيد و چنانچه تا يک ساعت دمای […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه