تاثیر رطوبت در دستگاه جوجه کشی

تاثیر رطوبت در دستگاه جوجه کشی رطوبت یکی از ملزومات هر دستگاه جوجه کشی میباشد ، تاثیر رطوبت در دستگاه جوجه کشی همانند یک نرم کننده ی پوسته تخم میباشد. تخمی که درون دستگاه قرار دارد به مرور پیشرفت مینماید و اگر پوسته تخم به همان شکل سفت و خشک باقی بماند جوجه ای که […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه