یک جوجه کشی موفق چه ویژگی هایی دارد

یک جوجه کشی موفق چه ویژگی هایی دارد شاید تمامی افرادی که تازه پا به عرصه جوجه کشی گذاشته اند از این داستان ناراضی بشند که چرا راندمان دلخواه را نمیتوانند بگیرند و یا اینکه چرا برخی از تخم ها درون تخم خفه میشوند و صد ها سوال از این دست سوالات … افرادی که […]

جوجه کشی به روش اکونومی

جوجه کشی به روش اکونومی   در خلال جوجه کشی و به فاصله زمانی مشخص، نطفه دار بودن تخم را با استفاده از دستگاه اسکن نوری تشخیص میدهند که در ساده ترین شکل از یک منبع نوری قوی تعبیه شده درون یک محفظه و ایجاد سوراخی کوچکتر از تخم بر روی آن، به نحوی که […]