دمای پیرامون دستگاه جوجه کشی

دمای دستگاه جوجه کشی یکی از مهمترین مسائلی که باید در روند جوجه کشی به آن توجه ویژه ای داشته باشیم دمای محیط یا همان دمای پیرامون دستگاه جوجه کشی میباشد که تاثیر مستقیم در راندمان جوجه کشی خواهد داشت. عموماً تمامی تولید کنندگان دستگاه های جوجه کشی بر این عقیده هستند که بایست دمای […]