رشد باکتری در دستگاه های جوجه کشی بدنه فلزی

رشد باکتری در دستگاه های جوجه کشی بدنه فلزی رشد باکتری در دستگاه جوجه کشی بدنه فلزی : همراه با خارج شدن جوجه ها از تخم ها در زمان هچ مواد زاید نیز به همراه جوجه ها از تخم ها خارج شده و محیط دستگاه جوجه کشی را آلوده می کنند. خارج شدن مواد زاید […]

دستگاه جوجه کشی بدنه فلزی

دستگاه جوجه کشی بدنه فلزی استفاده از بدنه فلزی سالیان سال است که در صنعت ساخت دستگاه های جوجه کشی در خارج از کشور منسوخ شده است و اگر نگاهی به جدید ترین محصولات کارخانه های سازنده ماشین جوجه کشی مطرح دنیا بیندازید خواهید دید که هیچ کدام از بدنه فلزی استفاده نمی کنند . […]