راهنمای خرید جوجه و جوجه ریزی

راهنمای خرید جوجه و جوجه ریزی خرید و انتخاب نژاد : برای خرید جوجه باید دید هدف از پرورش چیست ؟ و با توجه اهداف، انتخاب نژاد و یا اکوتیپ انجام داد. مثلا اگر هدف تولید تخم مرغ بومی است نژاد جهادی و یا بلک راک مناسب است. پس از برسی و شناخت اهداف و […]

پرورش جوجه های اردک

پرورش جوجه اردک پرورش جوجه اردک : تفاوت چندانی در پرورش جوجه اردک و جوجه مرغ وجود ندارد ، لیکن جوجه های اردک برای مدت زمان نسبتا کوتاه نیاز به حرارت مصنوعی دارند . تغذیه اردک در مقایسه با سایر انواع حیوانات اهلی، اردک از سرعت رشد بهتر برخوردار است . اردک گوشتی در ۸ […]