رفتارشناسی شترمرغ

رفتارشناسی شترمرغ شتر مرغ ها اگر چه مغز کوچکی دارند ولی به هیچ وجه احمق نیستند. مغز کوچکشان فعال بوده و آنها را قادر به حفظ بقاء در حیات وحش می سازد. شترمرغ های وحشی قابلیت های زیادی داشته و از عهده شرایط طبیعی محیطی بر می آیند. از آن جهت که در سیستم پرورش […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه