نیازهای غذایی شترمرغ

نیازهای غذایی شترمرغ نگهداری جهت نگهداری اعمال فیزیولوژیکی بدن و برآوردن نیازهای فعالیت روزانه احتیاج به مواد غذایی وجود دارد، این نیازها را احتیاجات نگهداری می نامند. پرندگان مولد در طول فصل استراحت در مرحله احتیاجات نگهداری بوده و یا حتی در مورد اضافه وزن پرندگان چاق که باید لاغر شوند، این احتياجات در سطح […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه