"> جوجه کشی کبک
تجهیزات مورد نیاز برای پرورش کبک

تجهیزات مورد نیاز برای پرورش کبک ما در این جا شرایط و تجهیزاتی که برای پرورش کبک مورد نیاز است را بیان میکنیم گروه های مختلف پرورشی شرایط محیطی متفاوتی از نظر دما رطوبت و تهویه نیاز دارند برای هر شرایط پرورشی تجهیزات خاصی مورد نیاز است. به طور کلی برای پرورش یک دوره نیاز […]

کبک چوکار را بهتر بشناسید

کبک چوکار را بهتر بشناسید مشخصات ظاهری وزن: از ۵۱۰ تا ۶۸۰ گرم با متوسط ۵۹۵ گرم کبک های نر (با وزن ۵۱۰ تا ۸۰۰ گرم) کمی از ماده ها (با وزن ۴۵۰ تا ۶۸۰ گرم) از لحاظ طول و وزن بزرگترند. ترکیب پرها در هر دو جنس نر و ماده یکسان است. رنگ این […]

بستن
مقایسه