یک جوجه کشی موفق چه ویژگی هایی دارد

یک جوجه کشی موفق چه ویژگی هایی دارد شاید تمامی افرادی که تازه پا به عرصه جوجه کشی گذاشته اند از این داستان ناراضی بشند که چرا راندمان دلخواه را نمیتوانند بگیرند و یا اینکه چرا برخی از تخم ها درون تخم خفه میشوند و صد ها سوال از این دست سوالات … افرادی که […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه