فرق بین جوجه كشی طبيعی و مصنوعی

برای جوجه کشی طبیعی باید به نکات زیر توجه کنیم یک – انتخاب تخم مرغ مناسب دو – تشخیص مرغ کرچ سه – لانه مناسب برای خوابیدن مرغ کرچ چهار – بهداشت لانه پنج – تهیه غذای مناسب جوجه کشی مصنوعی انسان با بررسی حالت ها و رفتار مرغ کُرچ ، توانست ماشین جوجه کشی […]

تاریخچه دستگاه جوجه کشی

تاریخچه دستگاه جوجه کشی جوجه کشی از تخم های نطفه دار در عصر قدیم جوجه کشی در عصر قدیم برای اولین بار 3000 سال پیش در مصر باستان انجام پذیرفت. در مصر باستان ساختمان هایی را برای جوجه کشی اختصاص می دادند. در قسمت های بالایی بناهایی که در داخل این ساختمان ها به جوجه […]