فرق بین جوجه كشی طبيعی و مصنوعی

برای جوجه کشی طبیعی باید به نکات زیر توجه کنیم یک – انتخاب تخم مرغ مناسب دو – تشخیص مرغ کرچ سه – لانه مناسب برای خوابیدن مرغ کرچ چهار – بهداشت لانه پنج – تهیه غذای مناسب جوجه کشی مصنوعی انسان با بررسی حالت ها و رفتار مرغ کُرچ ، توانست ماشین جوجه کشی […]

نحوه قرار گیری تخم مرغ در دستگاه جوجه کشی

نحوه قرار گیری تخم مرغ در دستگاه جوجه کشی هر دستگاه جوجه کشی دارای قسمتی برای قرار گرفتن تخم های نطفه دار میباشند که شانه جوجه کشی نام دارد، شانه های جوجه کشی وطیفه نگهداری تخم را دارند ، اما کاربر میتواند تخم نطفه دار را به دو طریق درون دستگاه قرار دهد اول اینکه […]