فرق بین جوجه كشی طبيعی و مصنوعی

برای جوجه کشی طبیعی باید به نکات زیر توجه کنیم یک – انتخاب تخم مرغ مناسب دو – تشخیص مرغ کرچ سه – لانه مناسب برای خوابیدن مرغ کرچ چهار – بهداشت لانه پنج – تهیه غذای مناسب جوجه کشی مصنوعی انسان با بررسی حالت ها و رفتار مرغ کُرچ ، توانست ماشین جوجه کشی […]