یکی از علل افزایش تلفات در جوجه کشی

یکی از علل افزایش تلفات در جوجه کشی در جوجه کشی عمده ترین علت افزایش تلفات را میتوانیم عفونت های داخلی نطفه های در حال رشد بدانیم که به واسطه قارچ ها اتفاق می افتند ، شاید بپرسید چرا ؟! ما جواب این سوال را به شما خواهیم داد … با بررسی های فراوانی که […]