تولید تخم نطفه دار برای جوجه کشی

تولید تخم نطفه دار برای جوجه کشی در این مقاله کوتاه به اطلاعات ضروری در مورد تولید تخم و کیفیت تخم نطفه دار برای جوجه کشی می پردازیم . در این آموزش در مورد اهمیت ویتامین ها و مواد معدنیبرای بهتر کردن کیفیت تخم مرغ شرح داده شده است. اندام های تولید مثل مرغ تخم […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه