دلایل توقف عمل تخم گذاری در مرغ ها

دلایل توقف عمل تخم گذاری در مرغ ها یک مرغ پر تولید در هر سال حدود ۱۰ برابر وزن بدنش تخم می گذارد. متوسط تعداد تخم در مرغ نژاد لگهورن سفید تجاری حدود ۲۶۵ عدد در هر سال است ولی نژادهای دیگر در مقایسه با آن تخم کمتری می گذارند و در اکثر مواقع مرغ […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه