پرورش و جوجه کشی از طوطی برزیلی

طوطی برزیلی طوطی برزیلی یکی از کوچکترین اعضای خانواده طوطی ها و سرده مرغ عشق است که محبوبیت زیادی در بین هوادارانش نسبت به سایر پرندگان زینتی دارد چرا که علاوه بر زیبای ظاهری شرایط آرام تری دارد. آنقدر مهربان و اجتماعی اند که پتانسیل این رو دارند که به یک پرده خانگی محبوب تبدیل […]