زمان لازم برای تولید تخم مرغ

زمان لازم برای تولید تخم مرغ زمان مورد نیاز برای تولید تخم مرغ در پرندگان مختلف متفاوت است . اگر زمان بیش از ۲۴ ساعت باشد، هر تخم مرغ متوالی در روز بعد دیرتر گذاشته می شود و در نتیجه تشکیل زرده تخم مرغ بعدی نیز دیرتر شروع خواهد شد. تخم مرغ هایی که در […]

تشخیص تخم نطفه دار و جوجه کشی موفق

تشخیص تخم نطفه دار و جوجه کشی موفق برای تشخیص تخم مرغ های نطفه دار از دستگاهای مخصوصی استفاده می شود ساده ترین آن از یک محفظه کوچک که یک لامپ در داخل آن نصب گردیده و دارای سوراخی در بالاست تشکیل شده است . به این دستگاه نطفه سنج می گویند . برای مشخص […]

اصول تولید تخم نطفه دار

اصول تولید تخم نطفه دار جفت گیری سن مناسب برای جفتگیری جوجه خروس ها و جوجه مرغ ها ، ۶ ماهگی است. جوجه خروس ها در اوایل ۴ یا ۵ ماهگی از نظر جنسی فعال هستند ، اما برای باروری بیشتر و موثرتر جفتگیری را تا ۶ ماهگی باید به تاخیر انداخت نیمچه ها (پالتز) […]