ذخیره و نگهداری تخم های جوجه کشی

ذخیره و نگهداری تخم های جوجه کشی چرا تخم ها را پس از تولید نگهداری مینمایند ؟ – زیرا جوجه در آوری در تخم هایی که به تازگی تولید شده اند در صورتی که هنوز گرم باشند به خوبی صورت نمیپذیرد. – از طرفی جهت تکمیل دستگاه ها میبایست تخم های تولیدی را برای دستیابی […]

نحوه قرار گیری تخم مرغ در دستگاه جوجه کشی

نحوه قرار گیری تخم مرغ در دستگاه جوجه کشی هر دستگاه جوجه کشی دارای قسمتی برای قرار گرفتن تخم های نطفه دار میباشند که شانه جوجه کشی نام دارد، شانه های جوجه کشی وطیفه نگهداری تخم را دارند ، اما کاربر میتواند تخم نطفه دار را به دو طریق درون دستگاه قرار دهد اول اینکه […]

جوجه کشی به روش اکونومی

جوجه کشی به روش اکونومی   در خلال جوجه کشی و به فاصله زمانی مشخص، نطفه دار بودن تخم را با استفاده از دستگاه اسکن نوری تشخیص میدهند که در ساده ترین شکل از یک منبع نوری قوی تعبیه شده درون یک محفظه و ایجاد سوراخی کوچکتر از تخم بر روی آن، به نحوی که […]