انواع نژاد های مرغ را بشناسید

انواع نژاد های مرغ را بشناسید در این مقاله سعی شده است که خصوصیات و ویژگی های چهار گونه از نژادهای لهمن را مورد بررسی قرار دهیم . بایستی به این نکته توجه کرد که این شرکت ، نژادهای دیگری را در سال اخیر میلادی به بازار عرضه کرده است که خصوصیاتی مطمئنا بهتر ، […]