تخمگذاری بلدرچین و عوامل موثر بر آن

تخمگذاری بلدرچین و عوامل موثر بر آن تخمگذاری بلدرچین | در شرایط طبیعی و بدون استفاده از نوردهی مصنوعی بلدرچین ها بین ماه های فروردین یا شهریور به طور متوسط 50 تا 100 عدد تخم می گذارند . بلدرچین ها نسبت به طول روز بسیار حساس بوده و در صورت کاهش طول روز که در […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه