تاریخچه جوجه کشی در کشورهای مختلف

تاریخچه جوجه کشی در کشورهای مختلف تاریخچه جوجه کشی در چین در سال ۲۴۶ پیش از میلاد چینی ها روشی از جوجه کشی را با استفاده از کوره های آجری و ساختمان های بزرگی که مختص فرآیند انکوباسیون ساخته شده بودند شروع کردند. اما بر خلاف مصری ها، چینی ها دریافتند که بعد از اینکه […]