تغذيه شترمرغ

تغذيه شترمرغ تولید تجاری شتر مرغ، صنعتی جدید در سطح دنیا می باشد. هرچند در برخی نقاط قدمت پرورش شتر مرغ بیش از یکصد سال است اما حتی پس از این همه سال تجربه اطلاعات محدودی در خصوص نیازهای تغذیه ای شتر مرغ ها در دسترس می باشد. با فقدان اطلاعات تحقیقاتی لازم در این […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه