پرورش کبوتر و نگهداری از آن

پرورش کبوتر و نگهداری از آن پرورش کبوتر به گروهی از پرندگان متوسط تا بزرگ جثه از نژاد کبوتریان در راسته کبوترسانان گفته می‌شود که به دو صورت وحشی و اهلی یافت می گردند و رنگ‌ها و نژادهای مختلفی دارند که معروف‌ترین آن‌ها کبوتر خانگی، کبوتر چاهی و کبوتران خانگی وحشی شده اند. هر دو […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه