مشکلات جوجه کشی و راه حل آنها

مشکلات جوجه کشی و راه حل آنها مشکلات جوجه کشی » اگر جوجه يک يا چند روز زودتر از تخم بیرون آیند و حاصل جوجه کشی از تخم های نطفه دار ناچيز و کم باشد ، در این صورت درجه حرارت يک تا يک و نيم درجه گرمتر از حد معمول است . اگر تخم […]

یک جوجه کشی موفق چه ویژگی هایی دارد

یک جوجه کشی موفق چه ویژگی هایی دارد شاید تمامی افرادی که تازه پا به عرصه جوجه کشی گذاشته اند از این داستان ناراضی بشند که چرا راندمان دلخواه را نمیتوانند بگیرند و یا اینکه چرا برخی از تخم ها درون تخم خفه میشوند و صد ها سوال از این دست سوالات … افرادی که […]

یکی از علل افزایش تلفات در جوجه کشی

یکی از علل افزایش تلفات در جوجه کشی در جوجه کشی عمده ترین علت افزایش تلفات را میتوانیم عفونت های داخلی نطفه های در حال رشد بدانیم که به واسطه قارچ ها اتفاق می افتند ، شاید بپرسید چرا ؟! ما جواب این سوال را به شما خواهیم داد … با بررسی های فراوانی که […]