کنترل رطوبت دستگاه جوجه کشی

رطوبت دستگاه جوجه کشی همانطور که قبلا نیز اشاره شد یکی از ارکان تشکیل دهنده ی دستگاه جوجه کشی مکانیزم تامین رطوبت است، گاه ممکن است این رطوبت توسط یک ظرف آب تامین شود که در اکثر دستگاه ها اینگونه مرسوم است یا بوسیله دستگاه اندازه گیری دیجیتالی، میزان رطوبت سنجیده شده و در صورت […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه