اصول تغذیه بلدرچین

اصول تغذیه بلدرچین تغذیه بلدرچین از جمله پرندگان وحشی و کوچک جثه است که مصرف کنندگان فراورده های آن را به دلیل ارزش غذایی و دارویی بالا مصرف می کنند. از جنبه تولید هم چون دوره بلوغ این پرنده کوتاه مدت و در حدود 40 تا 45 روز است و نیازی به مواد دارویی واکسیناسیون […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه