ذخیره و نگهداری تخم های جوجه کشی

ذخیره و نگهداری تخم های جوجه کشی

چرا تخم ها را پس از تولید نگهداری مینمایند ؟

– زیرا جوجه در آوری در تخم هایی که به تازگی تولید شده اند در صورتی که هنوز گرم باشند به خوبی صورت نمیپذیرد.

– از طرفی جهت تکمیل دستگاه ها میبایست تخم های تولیدی را برای دستیابی به این ظرفیت نگهداری کرد.

– مهمتر اینکه تخم های جوجه کشی را باید هرچه سریعتر خنک کرد تا موجب تکثیر سلولی نشود.

حداقل زمان نگهداری تخم ها چند ساعت میباشد ؟

در رابطه با تخم هایی که پس از تولید میبایست خوابانده شوند باید لاقل یک زمان استراحت به مدت 12 ساعت در نظر گرفته شود و پس از این مدت آنها را در دستگاه چید . در مورد تخم های بوقلمون این زمان 24 ساعت در نظر گرفته میشود .


صفر فیزیولوژیک چیست ؟

صفر فیزیولوژیک درجه حرارتی است که در کمتر از آن رشد جنینی متوقف شود و بالاتر از آن رشد شروع گردد. تعیین یک عدد دقیق بسیار مشکل است و عوامل بسیار زیادی بر روی آن تاثیر دارند. به علاوه این درجه حرارت به نژاد پرنده و نوع جوجه ها هم بستگی دارد. میزان آن را بین ۲۰ تا ۲۶ درجه سانتیگراد در نظر میگیرند. اغلب تحقیقات صفر فیزیولوژیک را در حدود ۲۴ درجه سانتیگراد نشان می دهد.

برای نگهداری تخم در چه حرارتی مناسب میباشد ؟

– درجه حرارت مناسب جهت نگهداری اخم های جوجه کشی مستقیما به مدت زمان نگهداری آنها برمیگردد . به نظر میرسد به کارگیری درجه حرارت های بالا در نگهداری تخم برای مدت زمان کوتاه برعکس درجه حرارت های پایین در نگهداری تخم ها برای مدت زمان طولانی مناسب هستند.

– در صورتی که تخم به مدت ۳ روز بعد از تولید در دستگاه خوابانداده شود در جه حرارت محل نگهداری باید ۲۰ درجه سانتیگراد باشد.

– درجه حرارت برای نگهداری تخم به مدت ۳ تا ۷ روز می بایست ۱۵ درجه سانتیگراد باشد.

– برای تخم هایی که به مدت ۷ تا ۱۴ روز ذخیره میشوند حرارت باید ۱۲ درجه سانتیگراد باشد.

– برای تخم هایی که بیش از ۱۴ روز ذخیره می شوند حرارت باید ۱۱ درجه سانتیگرد باشد

نکته مهم : تخم ها به هیچ عنوان نباید در دمای زیر 4.4 و بالای 20 درجه سانتیگراد نگهداری شوند

میزان زطوبت مناسب برای نگهداری تخم ها چقدر میباشد ؟

– حدود 70 تا 80 درصد

آیا رطوبت خیلی بالای محیط (بیش از ۸۵ درصد) در زمان نگهداری تخم ها بر روی جوجه در آوری اثر خواهد گذاشت ؟

رطوبت خیلی بالا نیز زیان آور می باشد به ویژه اگر شرایط ایجاد نقطه شبنم به وجود بیاید و رطوبت محیط بر روی تخم متراکم گردد باکتریها و قارچ ها می توانند به آسانی از راه خلل و فرج پوسته مرطوب تخم عبور کنند.

در این شرایط این امکان وجود دارد که قارچ هایی را مشاهده کنیم که به طور قابل ملاحظه ای بر روی پوسته تخم رشد کرده اند. چنین تخم هایی قبل از خواباندن در دستگاه باید از بین بروند و اگر خوابانده شوند تنها تخم های دیگر را آلوده میکنند.

حداکثر زمان نگهداری تخم های جوجه کشی چه مدت میباشد ؟

– نگهداری تخم تا ۷ روز و در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۷۵ نر قابل ملاحظه ای بر روی میزان جوجه در آوری آن نمی گذارد.

– اگر مدت زمان نگهداری تا ۱۴ روز ادامه یابد میزان جوجه در آوری کاهش خواهد یافت هر چند که می توان این اثر زیان آور را با کاهش دما تا ۱۲ درجه سانتیگراد و رطوبت ۷۵ کنترل کرد.

– نگهداری تخم بیش از ۱۴ روز تاثیر قابل ملاحظه ای بر قدرت حیاتی خواهد داشت.

طولانی بودن زمان نگهداری چه تاثیری بر روی تخم ها خواهد گذاشت ؟

– طولانی بودن زمان نگهداری تخم ها سبب می شود که مقدار زیادی از آب داخل آنها از دست برود. در صورتی که رطوبت محیط نگهداری تخم ها پایین نیز باشد در امر فوق تسریع خواهد گردید.

بنابراین می بایست تخم ها را در محیطی با رطوبنسبی حدود ۷۵ درصد نگهداری نمود. به علاوه می توان در هنگامی که تخم ها را برای مدت زمان طولانی نگهداری می نماییم با پیچیدن آنها در پوشش پلاستیکی مانع از کاهش کیفیتشان شویم. اما باید به این نکته توجه کرد که به هیچ عنوان تخم های گرم و تازه تولید شده را قبل از سرد شدن در پوشش پلاستیکی قرار ندهیم تا تعریق در سطح تخم و خیس شدن آن و رشد قارچ جلوگیری به عمل آید.

در خلال مدت زمان نگهداری تخم چه اتفاقی در داخل آن روی میدهد ؟

– دی اکسید کربن تولید شده توسط جنین از طریق منافذ پوسته با فضای بیرون مبادله می گردد و به علاوه میزان اسیدیته آلبومین تخم افزایش می یابد. کیفیت سفیده تخم کاهش می یابد و ساختار نسبتا ضخیم آن خاصیت شکنندگی پیدا می کند.

– قدرت حیاتی جنین داخل تخم کاهش می یابد.

هنگام نگهداری تخم ها را باید به چه صورتی در شانه قرار داد ؟

معمولا انتهای پهن تخم به سمت بالا و نوک باریک آن به سمت پایین داخل شانه تخم قرار میدهند. در مواقعی که زمان نگهداری آنها طولانی می شود کیسه هوایی بزرگ تر و آلبومین داخل آن رقیق تر می شود. این حالت سبب میشود که زرده به سمت بالا آمده، با کیسه هوایی تماس پیدا کند. بدین صورت صفحه رویانی که بر روی قسمت فوقانی زردہ قرار دارد به کیسه هوایی چسبیده و این امر سبب مرگ جنین موجود در تخم می شود. برحسب تجارب به دست آمده مشاهده گردیده است که هنگام نگهداری طولانی تخم(بیشتر از۷ روز) اگر انتهای کوچک تخم بالا باشد زیان کمتری خواهد داشت.

تخم نطفه دار

بنابراین بهتر است هنگامی که تخم برای مدت طولانی نگهداری میشود (بیشتر از ۷ روز) انتهای کوچک آن به سمت بالا قرار داده شود. در حالتی که انتهای کوچک تخم به سمت بالا قرار داده شده است می بایست از هر گونه حرکت و نقل و انتقال آن پرهیز نمود زیرا در این شرایط امکان پاره شدن کیسه هوایی وجود دارد. در مدت زمانهای کوتاه نگهداری تخم، شاید سر و ته خواباندن آن چندان عملی به نظر نرسد اما برای نگهداری تخم به مدت طولانی استفاده از این روش حتما توصیه می شود.

نکته مهم : در هنگام قرار دادن تخم در دستگاه جوجه کشی حتما باید انتهای پهن تخم به سمت بالا باشد. البته تخم غازها را می توان به صورت افقی در داخل دستگاه جوجه کشی قرار داد.

چگونه می توان میزان جوجه در آوری در تخم را که بیشتر از ۱۴ روز نگهداری میشوند بهبود بخشید ؟

– به وسیله قرار دادن انتهای کوچک تخم ها به سمت بالا.

– کاهش درجه حرارت اتاق نگهداری تا 11 درجه سانتیگراد.

– پیچیدن تخم ها در لفافه های مخصوصی پلاستيکی جهت افزایش میزان رطوبت.

– قرار دادن تخم ها درون کیسه هایی که در برابر نفوذ گاز مقاوم هستند و خروج جریان هوای موجود در لابلای جعبه ها توسط گاز نیتروژن.

آیا چرخاندن تخم ها در زمان نگهداری ضروری است ؟

– این عمل (چر خاندن تخم) در زمان نگهداری بر روی تخم بوقلمون و اردک تاثیر مثبتی خواهد داشت.

– در صورتی که زمان نگهداری طولانی گردد (بیش از ۷ روز) عملی چرخاندن می تواند برای تخم تمام گونه ها نیز مفید باشد.

– البته دفعات چرخشی در این هنگام به تعداد دفعات آن در داخل دستگاه جوجه کشی نمی باشد. دو بار چرخش در روز در زمان نگهداری کافی می باشد.

– توصیه می شود تخم ها به صورت دستی و یا ماشینی و به آرامی در زوایه ۴۵ درجه چرخاندہ شوند تا جوجه در آوری افزایش یابد.

– چنانچه تعداد تخم ها کم باشد میتوان آنها را در داخل شانه های تخم قرار داده و یک آجر در زیر یک طرف شانه ها گذاشته و تخم ها کج میشوند . قرار دادن آجر در طرف دیگر شانه تخم ها را به سمت مخالف کج میکند و به طور موثری باعث چرخش آنها میشود .

چرا عمل چرخش در خلال زمان نگهداری تخم ها مفید است ؟

– زیرا میزان جوجه در آوری را به حداکثر خود می رساند.

– مانع از چسبیدن جنین به لایه داخلی پوسته به ویژه هنگامی که میزان وزن از دست رفته تخم بالا باشد می گردد.

– به سبب انتقال جنین به قسمتی از تخم می شود که حاوی مواد مغذی مانند کربوهیدراتها و چربیها بوده و اکسیژن مورد نیاز جنین در آن قسمت بیشتر است.

آیا پوشاندن گاریهای حاوی سینی تخم با استفاده از کیسه های پلاستیکی مفید خواهد بود ؟

– پوشاندن این گاری ها می تواند در حفظ رطوبت مورد نیاز در اطراف تخم ها در مدت نگهداری کمک نماید.

– در ضمن این عمل سبب افزایش غلظت گاز CO2 در اطراف تخم می شود و میتواند مانع از افزایش دفع بیشتر این گاز از تخم گردد. چگونه افزایش مدت زمان نگهداری تخم ها بر طولانی تر شدن زمان جوجه کشی آنها اثر خواهد گذاشت ؟

– به طور کلی هر یک روز نگهداری اضافی تخم ها سبب افزایش زمان جوجه کشی به مدت یک ساعت خواهد شد. این مساله باید در زمان چيدلن تخم ها در دستگاه جوجه کشی، مورد توجه قرار گیرد. بنابراین تخم های تازه و تخم های ذخیره شده باید در زمانهای مختلف در دستگاه چیده شوند.

در پایان مرحله نگهداری تخم و هنگام خواباندن آن چه باید کرد ؟

– تخم نباید بلافاصله پس از خروج از سردخانه در دستگاه خوابانده شوند.

– می بایست ابتدا در یک دوره زمانی کوتاه مدت (حدود ۶ساعت در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد) تخم ها را گرما داد تا دمای درون آنها به تدریج افزایش یابد. به عمل فوق را می توان در خلال زمان گاز دادن و یا انتقال تخم به اتاق ستر انجام داد.

– در واحدهایی که از سترهای تک مرحله ای استفاده می کنند این عمل می تواند در درون ستر انجام گیرد مزایای گرم کردن اولیه تخم پس از خروج از سردخانه چه می باشد؟

– مانع از ایجاد تلبور رطوبت محیط بر روی تخم میشود.


1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments

خیلی عالی بود.

تماس با کارشناسان فروش کارخانه