پرورش مرغ ارگانیک

پرورش مرغ ارگانیک

مقدمه

تولید محصولات دامی ارگانیک در بسیاری از کشورها خصوصا در سالهای اخیر توسعه یافته است. که این حرکت در واقع پاسخی به افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای تهیه غذای تازه ، سالم ، بدون هورمون و آنتی بیوتیک و مواد شیمیایی مضر است که با توجه به ملاحظات و قوانین مربوط به پایداری محیط ، تولید شده و از « محصولات تغییر یافته ژنیتیکی » در تولید آنها استفاده نشده باشد.
افزایش دانش و آگاهی مردم در مورد غذاها از جنبه های گوناگون به ویژه سلامت و آلودگی، مهم ترین عامل تعیین کننده تمایل و میزان خرید آنها از گوشت و سایر خوراکی های ارگانیک بوده و هست. عدم عرضه کافی گوشت ارگانیک و قیمت بالای آن مهم ترین عوامل کاهش خرید این محصولات می باشد. در مواردی قیمت آنها حتی بیش از دو برابر محصولات عادی است. با توجه به این مهم، اگر گوشت، تخم مرغ ارگانیک و سایر محصولات و فرآورده های ارگانیک با قیمت ارزان تری عرضه گردد مصرف آن هم افزایش خواهد یافت. نحوه تولید، ترکیبات و چگونگی استفاده از مواد خوراکی مجاز در تولید محصولات ارگانیک بسیار مهم بوده به ویژه زمانیکه این مواد خوراکی به صورت منطقه ای در دسترس کشاورزان ارگانیک باشد.

بر اساس تعریف وزارت کشاورزی آمریکا: کشاورزی ارگانیک به سیستم هایی گفته میشود که از کودهای شیمیایی، حشره کشها و تنظیم کننده های رشد شیمیایی استفاده نمی کنند. مدیریت در کشاورزی ارگانیک به ایجاد تناوب کشت، استفاده از بقایای گیاهی، کودهای دامی، گیاهان خانواده حبوبات، کود سبز، بقایای ارگانیک، مواد معدنی موجود در سنگ هایی که میتوانند برخی عناصر مورد نیاز گیاهان و خاک را تامین نمایند و همچنین امروزه از نانو کودها جهت کشت های ارگانیک استفاده میشود. کنترل علف های هرز، آفات و بیماریها توسط روش های مکانیکی، بیولوژیکی و زیست منطقه ای مربوط میشود.

تعریف جدید کشاورزی ارگانیک توسط کمیته ملی استانداردهای ارگانیک بدین صورت بیان شده است که: تولید ارگانیک معمولا به روش های مدیریتی گفته میشود که پراکنش زیستی، چرخه های بیولوژیکی و فعالیت بیولوژیکی خاک را بهبود می بخشد. رویکرد کلی تولید ارگانیک بر فرآیندهای طبیعی و چگونگی مدیریت آنها تاکید دارد. بنابر این تغییر سیستم مدیریت تولید منحصر به جایگزین کردن سموم شیمیایی با یک سم ارگانیک یا افزودن کود دامی نبوده و تولید ارگانیک به حساب نمی اید. تولید ارگانیک نیاز به زمان دارد و مرحله به مرحله صورت میپذیرد.
و یا به بیانی دیگر: کشاورزی ارگانیک روشی که هدف از آن ایجاد سیستم های تولید کشاورزی تلفیقی و مشفقانه ای است که از نظر اقتصادی و محیطی پایدار باشند. به همین دلیل در این سیستم تولیدی بیشترین تاکید بر منابع قابل تجدید محلی است. در واقع کشاورزی زیستی یک نظام تلفیقی کشاورزی بر پایه اصول بوم شناسی است.

اصول کلی تولید مرغ ارگانیک

  • بهینه سازی
  • پایداری محیط زیست
  • رفاہ جامعه
  • سلامت خاک
  • حفظ تنوع زیست بوم

حداکثر بازیافت مواد و منابع در داخلی نظام – مراقبت لازم برای تامین نیازهای بهداشتی، تغذیه ای و رفتاری دام ها حفظ سلامت و کیفیت محصولات غذایی زیستی و محصولات فرآوری شده.


از آماده سازی تا فروش

استانداردهای پذیرفته شده در کشاورزی ارگانیک مستلزم ایجاد تعادل منطقی میان

  • درخواست مصرف کنندگان برای محصولات ارگانیک
  • حفظ ارزش های اخلاقی
  • رعایت قوانین و مقررات مربوطه
  • شرایط اکولوژیکی منطقه
  • و همچنین توان عملی و مالی تولیدکنندگان است

اما دیده می شود همچنان از ویتامین های مصنوعی حتی با اعمال برخی محدودیت ها در تولید خوراک های ارگانیک استفاده می گردد. از جمله مواردی که در رابطه با آن لازم است تعریف قانونی محصولات ارگانیک بیشتر مورد دقت قرار گیرد، مسئله استفاده از مکمل اسیدهای آمینه در جیره طیور می باشد. در حال حاضر مصرف اسیدهای آمینه خالص در برخی کشورها ممنوع است، زیرا این محصولات به صورت مصنوعی تولید شده و یا در نتیجه فرآیند تخمیر میکروبی بدست می آیند و یا ارگانیسم های مورد استفاده برای تولید انها از نوع تغییر یافته ژنتیکی است.

البته باید به موضوع هم توجه داشت که فقدان اسیدهای آمینه خالص در جیره های غذایی ارگانیک، منجر به تولید جیره های نا متوازن می شود، هزینه جیره بالا می رود و قابلیت استفاده از پروتئین در بدن، پایین آمده و حتی ناکارآمد می شود و مهم تر از همه اینکه میزان و آلودگی نیتروژن محیطی افزایش می یابد. این درست در خلاف جهت هدف حفظ تمامیت سلامت اکولوژیکی محیط زیست است. در کشاورزی ارگانیک برای فراهم ساختن کودها و حاصل خیز کننده ها، تکیه اساسی بر کود دامی و دیگر ضایعات کشاورزی آلی است. همچنین لازم است اثر این نوع سیستم بر هزینه تولید گوشت، تخم مرغ و سایر محصولات ارگانیک در نظر گرفته شود.

به طور کلی ویتامینهای مورد استفاده در جیره باید از مواد خوراکی طبیعی تهیه شده باشند و اگر از نوع مصنوعی استفاده می شود، باید شبیه ویتامین های طبیعی باشند. به همین دلیل منابع طبیعی ویتامین ها .3 قبیل دانه های جوانه زده و مخمرهای آبجوسازی توسط برخی آژانس های گواهی کننده ترجیح داده می شوند.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه