جوجه کشی از بوقلمون

جوجه کشی از بوقلمون را دقیق تر انجام دهید

با وجود اینکه رطوبت، تهویه و چرخش هوا در دستگاه‌ها و سالن جوجه‌ کشی از موارد مهمی هستند که اگر به درستی کنترل نشوند عوارض نا‌مطلوب جبران‌ناپذیری برروی نتیجه جوجه‌ کشی خواهند‌ داشت، اما در نهایت تخم ها به تغییرات جزئی این سه فاکتور از حد متوسط و نرمال چندان حساس نمی‌باشد، ولی یک تغییر جزئی در میانگین درجه‌ حرارت قابل تحمل برای جنین و افزایش یا کاهش غیرضروری آن می‌‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش قابلیت جوجه‌ درآوری تخم ها داشته‌ باشد.

با توجه به اهمیت این موضوع طی چند سال اخیر کمپانی های بزرگی تحقیقات بسیاری در جهت بدست‌ آوردن درجه حرارت متعادل و مطلوب در جوجه‌ کشی بوقلمون انجام داده‌‌اند و بسیاری از اطلاعاتی که هم‌اکنون در اختیار پرورش‌دهندگان بوده و در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند، حاصل آزمایشات ویژه این شرکت ها در آزمایشگاه های اختصاصی خود می‌باشد، در مکانهایی که امکان مطالعه برروی اثرات گوناگون تغییرات درجه‌ حرارت، در مراحل مختلف جوجه‌ کشی به راحتی وجود‌ دارد.

دستگاه های موجود در این آزمایشگاه ها توانایی تنظیم در دماهای گوناگون را داشته و جهت سنجش و بررسی بهتر حالات واقعی درون ماشین ها و چگونگی انجام مراحل جوجه‌ کشی به مانیتورهای ویژه‌ای مجهز هستند

در تمامی ۱۵ سال گذشته محققان با بازدید از بسیاری از موسسات جوجه‌ کشی معتبر در سطح جهان و اندازه‌‌گیری دما در انواع مختلف دستگاه ها و سیستم ها بدین نتیجه رسیده‌اند که دمای واقعی تخم ها در درون ماشین می‌تواند بطور قابل ملاحظه‌ای متفاوت‌ تر از دمای نشان داده‌ شده بوسیله نشانگرهای دستگاه جوجه‌ کشی باشد، بعنوان مثال در جدول انتهایی مقاله چند نمونه از دماهای ثبت شده در جوجه‌کشی‌ های آمریکای‌ شمالی و اروپا دیده می‌شود.


جدول دما رطوبت بوقلمون

باید توجه داشت که بهترین دما در جوجه‌ کشی بوقلمون، دمایی در حدود ۳۷/۵سانتیگراد می‌باشد، اما همانطور که از جدول فوق مشاهده می‌گردد دما در میان تخم ها و در درون دستگاه اغلب متفاوت از این میزان است. در هر حال مهمترین هدف در این تحقیقات بدست‌ آوردن دامنه تغییرات دمایی است که جنین بوقلمون می‌تواند آنرا بدون هیچگونه اثر سوئی در نتیجه هچ تحمل نماید بعنوان مثال انجام جوجه‌‌ کشی در دمای بالاتر از ۳۸ سانتیگراد و در روزهای ۲۴ – ۱۸ کاهش قابل ملاحظه‌ای را در قابلیت جوجه‌ درآوری و افزایش تلفات جنین در پی داشته و نشانه‌ های ویژه‌ای را از نظر آسیب‌ شناسی ازقبیل : وارونگی و جابه‌ جا‌شدگی جنین، آب‌ آوردن‌ چشمها، تورم و . . . بوجود خواهد‌ آورد.

همچنین پیوسته نگه‌ داشتن دما در حدود ۳۶/۵ سانتیگراد نیز تاخیر در زمان هچ (حدود ۴۵ ساعت) را نشان می‌دهد. مشاهدات فوق مؤید این نکته هستند که بهترین درجه حرارت جهت انجام یک جوجه‌ کشی موفقیت‌ آمیز، درجه‌ حرارتی در حدود ۳۷/۵ سانتیگراد می‌ باشد درجه‌‌ حرارت های بالاتر از این مقدار نسبت به درجه‌ حرارت های پائینتر به مراتب اثرات مخرب‌ تری را در نتیجه جوجه‌ کشی خواهند‌داشت. اگر دما برای ۳ روز یا کمتر در حدود ۳۸/۵ درجه سانتیگراد و در هر یک از مراحل جوجه‌ کشی اعمال شود اثر چندانی را بر روی قابلیت جوجه درآوری نخواهند‌ داشت اما اعمال همین دما به مدت ۵ روز یا بیشتر میزان هچ را به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد‌ داد. باید خاطر‌نشان کرد که بیشترین کاهش در میزان هچ هنگامی مشاهده‌ می‌ شود که درجه‌ حرارت های بالا در طول هفته دوم جوجه‌ کشی اعمال‌ شوند.

به عبارت دیگر اعمال دمای ۳۸ سانتیگراد هنگامی تاثیری بر نتیجه هچ نخواهدداشت که به مدت ۶ روز و در هفته اول، سوم و چهارم جوجه‌ کشی اعمال‌‌گردد اما در هفته دوم جوجه‌ کشی اعمال همین دما، کاهش در میزان هچ را در پی خواهد داشت، این مسئله نشان‌ دهنده حساسیت ویژه جنین بوقلمون به دما‌های بالا بخصوص در هفته دوم جوجه‌ کشی می‌ باشد.


4 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

امروز بیست و یک روزه تخم بوقلمون به طور طبیعی گذاشتم تا جوجه بشه ولی امروز دیدم دوتا از تخم ها شکسته حالا چی میشه

با سلام، زمان هچ جوجه بوقلمون روز 25 ام به بعد می باشد. اگر غشای داخلی تخم هم پاره شده باشد به احتمال قوی اون جوجه ها تلف خواهند شد

سلام
امروز دقیقا هشت روز است که من 20 عدد تخم بوقلمون داخل دستگاه جوجه کشی گذاشتم.
نتیجه ی نطفه سنجی روز هفتم اصلا خوب نبود ومن را نامید کرد .
تمام شرایط نطفه سنجی را رعایت کردم .
احتمال دارد که من اشتباه نطفه سنجی کرده باشم؟
برای نطفه سنجی بوقلمون روز چندم باید اقدام کرد و چه شرایطی را باید رعایت کرد ؟
ممنون .

با سلام در روز دهم نیز دوباره نطفه سنجی انجام دهید. برای اینکه به تخم ها شوک دمایی وارد نشود در زمان نطفه سنجی دمای محیط را به 30 درجه افزایش دهید. نطفه سنجی را با استفاده از یک چراغ قوه و یا نطفه سنج همراه دستگاه و در محیط تاریک انجام دهید تا به خوبی بتوانید نطفه را تشخیص دهید.

تماس با کارشناسان فروش کارخانه