نکات مهم در فرایند هچ

نکات مهم در زمان هچ

همه ابزارهای برقی خصوصيت های خود را دارند، در صورتی که مبتدی هستيد و تجربه مورد نیاز برای کار با دستگاه را نداريد، توصيه می کنیم برای اولين مرتبه از تخم پرندگان زينتی و گران قيمت استفاده نکرده و کليه راک ها را پر نکنيد، با چند تخم مرغ ارزان عمليات جوجه کشی را انجام دهيد تا تجربه های لازم را کسب نمائيد فروشنده و توليد کننده مسئوليتی را در خصوص ضرر و زيان احتمالی وارده به شما نمی پذيرند. جوجه کشی ناموفق می تواند به دليل تخم های نابارور يا صدمات وارده به نطفه باشد. هر کدام از اين شرايط می توانند توسط تست نطفه سنجی تشخيص داده شوند.

مرگ تخم نطفه دار

مرگ نطفه ها معمولا در دو محدوده زمانی جوجه کشی رخ ميدهد: در طول 3 روز اول جوجه کشی و در طول 3 روز آخر قبل از خروج جوجه ها از تخم. مرگ زودرس نطفه ها در حين شکل گيری اندام های نطفه اتفاق می افتد. مرگ قبل از خروج جوجه در طول انتقال بين زندگی در تخم و زندگی در خارج از تخم رخ ميدهد. مانند جوجه هايی که برای از تخم در آمدن موقعيت نامناسبی دارند و يا برای تنفس هوازی مشکل دارند. بعضی مواقع کنترل رطوبت می تواند اين مشکلات را رفع کند.

جوجه های تکامل يافته درون تخم خصوصيات ويژه ای دارند : معمولا سر در زير بال راست قرار دارد و کيسه هوايی به اندازه کافی بزرگ است تا جوجه بتواند در موقعيت مناسبی برای خروج از تخم قرار گيرد به موقعيت نوک و بال ها و پاها توجه کنيد و تمام ناهنجاری ها را يادداشت کرده و تجزيه و تحليل کنيد تا اگر فرآيند هچری به دليل نابارور بودن يا مشکلات محيطی ناموفق بود با تغيير عوامل موثر در فرآيند بتوان مشکلات را رفع کرد.

دلايل شکست احتمالی در فرآيند هچری

فرایند هچری0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه