زمان لازم برای تولید تخم مرغ

زمان لازم برای تولید تخم مرغ

زمان مورد نیاز برای تولید تخم مرغ در پرندگان مختلف متفاوت است . اگر زمان بیش از ۲۴ ساعت باشد، هر تخم مرغ متوالی در روز بعد دیرتر گذاشته می شود و در نتیجه تشکیل زرده تخم مرغ بعدی نیز دیرتر شروع خواهد شد.

تخم مرغ هایی که در بعداز ظهر تولید می شوند چندین ساعت بیشتر در اویدو کت خواهند بود . تخم مرغ هایی که خیلی دیرتر گذاشته می شوند باعث از بین رفتن ریتم تولید شده و زمان تخمک گذاری را به تعویق می اندازند. زمان تخمک گذاری. مرغ هایی که فاز فعال تخمگذاری طولانی تری داشته باشند، اولین تخم مرغ فاز فعال تخمگذاریشان را در ساعات اولیه روز خواهند گذاشت و تخمک گذاری برای زرده بعدی بلافاصله پس از تولید اولین تخم مرغ در روز بعد و با تاخیری جزئی رخ می دهد.

مرغ هایی که فاز فعال تخمگذاری کوتاهتری دارند، اولین تخم مرغ خود را در ساعات انتهایی روز تولید می کنند ، تخمک گذاری برای زرده بعد کندتر و زمان تاخیر آن هم بیشتر خواهد بود. تولید تخم مرغ در ابتدای تخمگذاری.

در طی اولین هفته تخمگذاری بعلت عدم بالانس مکانیزم هورمونی، تخمک گذاری کاملا بی نظم است. در اغلب موارد فقط دو تا چهار تخم مرغ در یک هفته تولید می شود، ولی در دومین و سومین هفته تخمک گذاری به حداکثر خود می رسد و در بقیه دوره تخمگذاری هر هفته افت ناچیزی در تخمگذاری رخ می دهد.


تاثیر نور بر تخمک گذاری. نور چه طبیعی و چه مصنوعی یک اثر تحریکی بر غده هیپوفیز دارد و آن را وادار به افزایش ترشح می کند که در مقابل تخمدان هم فعال خواهد شد. مدت و شدت نور هر دو در تخمک گذاری مهم هستند.

رفتن به لانه تخمگذاری نشانه تخمک گذاری است. اغلب اوقات ۲۴ ساعت پس از تخمک گذاری، مرغ ها در جستجو لانه تخمگذاری بر می آیند، اغلب دانشمندان تئوری ای بر این اساس دارند که برای تشخیص تخمک گذاری، به لانه رفتن علامتی بهتر از تخمگذاری است.

حضور یک تخم مرغ کامل در کلواک باعث تحریک مرغ به جستجوی لانه نخواهد شد، ولی شروع تخمک گذاری بعدی این تحریک را بوجود خواهد آورد. بعضی مرغ ها تخمک گذاری می کنند اما تخمک به اویدو کت نمی رود، ولی به هر حال این طیور ۲۴ ساعت بعد در جستجو لانه تخمگذاری بر می آیند.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه