روش های تشکیل گله مولد کبک

روش های تشکیل گله مولد کبک

تهیه تخم نطفه دار

در این روش میتوان با خرید تخم نطفه دار و یک دستگاه جوجه کشی مناسب و پرورش آن گله مولد کبک ایجاد نمود . در این روش نیاز به 24 روز برای جوجه کشی و 6 الی 7 ماه برای رسیدن به سن تخم گذاری زمان لازم است ، بنابرین حدود 8 ماه برای رسیدن به گله مولد با سن مناسب تخم گذاری زمان نیاز داریم . چنانچه تخم نطفه دار از تولید کننده مطمئن خریداری شود این روش از لحاظ بهداشتی مناسب ترین ولی طولانی ترین راه تشکیل گله مولد است.

ارزانترین روش تهیه کبک بعنوان مولد و یا پرورش ، خرید تخم نطفه دار است

در صورتی که تخم نطفه دار از گله های مطمئن خریداری شود و از سلامت گله مولد آن اطمینان داشته باشیم کمترین آلودگی و خطر را برای تشکیل گله مولد اولیه خواهد داشت در زمان خرید تخم نطفه دار در ابتدا از سلامت گله مولد باید مطمئن بود . این کار با بررسی ظاهر پرنده تا حدودی قابل انجام است . درصورتی که مقدار خرید قابل توجه است و این خرید بصورت مداوم انجام میشود ، میتوان تاییدیه سلامت گله مبداً را از دامپزشکی و یا آزمایشگاه دامپزشکی درخواست نمود.

گله مولد کبک


پس از اطمینان از سلامت گله باید از نگهداری و انتقال تخم اطمینان داشته باشیم . مطمولاً تخم نطفه دار باید چند نوبت در روز بخصوص در ساعات اوج تخم گذاری جمع آوری شود . پس از جمع آوری تخم در اتاق نگهداری با دمای 13-15 درجه سانتیگراد تا زمان انتقال به دستگاه نگهداری شود.

تهیه جوجه یکروزه

با خرید جوجه ، دیگر نیازی به عملیات جوجه کشی نیست و تنها به 6-7 ماه برای رسیدن به سن تخمگذاری زمان نیاز است . این روش نیز اگر جوجه مناسب و از فاصله نزدیک خریداری شود ، هم مقرون بصرفه بوده و هم نسبت به روش اول دوره کوتاهتری را طی میکند . مهمترین نکته در زمان تهیه جوجه یکروزه کبک ، سالم بودن گله مولد و کیفیت مناسب جوجه است.

خرید کبک مولد

میتوان با خرید جوجه کبک در سن 4 – 5 ماهگی و پرورش آن تا 6 ماهگی کوتاهترین مسیر را برای تولید گله مولد انتخاب کرد . از بین پرندگان میتوان مناسب ترین آنها را برای تشکیل گله مولد انتخاب کرد که برای این کار پرندگانی که دارای رشد مناسب ، پرهای براق و کامل ، نوک و پاهای قرمزرنگ و فرم و شکلی که نشان دهنده سلامت آنها است انتخاب میشوند باید در جابجایی مولدان دقت کرد که این کار را قبل از شروع تخمگذاری پرنده انجام دهیم به دلیل اینکه اگر جابجایی در زمان تواید باشد سبب ایجاد تنش به پرنده شده و تولید متوقف میشود.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه