کبک چوکار را بهتر بشناسید

مشخصات ظاهری

وزن: از 510 تا 680 گرم با متوسط 595 گرم
کبک های نر (با وزن 510 تا 800 گرم) کمي از ماده ها (با وزن 450 تا 680 گرم) از لحاظ طول و وزن بزرگترند. ترکيب پرها در هر دو جنس نر و ماده يکسان است. رنگ اين پرنده قهوه اي مايل به خاکستري در بالا و زرد کمرنگ در قسمت شکم است.

يک خط سياه از قسمت جلوي سر آغاز شده و پس از عبور از چشم ها و گردن در قسمت بالاي سينه تمام می شود و سر و سينه خاکستري پرنده را از قسمت سفيد رنگ گلو جدا مي کند. پهلوي پرنده با ترکيبي از رنگ سياه و شاه بلوطی متمايل به سفيد پوشانده شده و پرهاي انتهايی بال به رنگ شاه بلوطي هستند. نوک لبه پلک ها ساق و پاهای کبک به رنگ صورتی تا قرمز سير هستند.

اگرچه هر دو جنس نر و ماده ممکن است داراي يک سيخک کوچک در قوزک پا باشند ولي اين معمولا از مشخصات جنس نر است. کبک های نابالغ کوچکتر هستند و به رنگ قهوه ای و خاکستری هستند. در زيستگاه طبيعي اين پرنده رنگ آن بسته به موقعيت جغرافيايی منطقه متغير است. رنگ پرندگان مناطق خشک تر بيشتر متمايل به خاکستري و سفيد است.

فواصل توليد مثل : کبک ها بسته به شرايط محيطي يک مرتبه در سال توليد مثل مي کنند


فصل توليد مثل : از فروردين آغاز شده و بسته به منطقه جغرافيايي ممکن است تا اواخر تير و اوايل مرداد نيز در مناطق سردسير ادامه يابد

تعداد تخم ها : از 7 تا 21 عدد

مدت زمان خوابيدن بر روي تخم ها : 24 روز به طور متوسط

کبک ها تک همسر هستند

نرها با نشان دادن تمايل خود به ماده با کج کردن سر و باز کردن بالها و نمايش آنها در اواخر اسفند اقدام به جفت گيري مي کنند. هنگام خشکسالي و کمبود غذا عمل توليد مثل ممکن است محدود به چند پرنده شود. نرها از ماده ها در مقابل نرهاي ديگر محافظت مي کنند.

آشيانه کبک از ساقه هاي ساده که گاهي با پر و خاشاک پوشانده مي شود در ميان صخره ها و يا مناطق پر از بوته و خاشاک تشکيل مي گردد. يافتن آشيانه کبک ها مشکل است و به خوبي تحت مطالعه قرار نگرفته اند. تعداد تخم ها بسته به شرايط محيطي از 7 تا 21 عدد متغير است.

دوره خوابيدن روي تخم ها معمولا 24 روز است و اين عمل معمولا وظيفه ماده است. از اواسط ارديبهشت تا اواسط مرداد جوجه ها از تخم بيرون مي آيند که بستگي به موفقيت تخم اول دارد. جوجه ها در هنگام بيرون آمدن از تخم باهوش و توانا هستند و مي توانند پس از چند هفته پرواز کنند. پس از گذشت 12 هفته جوجه ها بالغ مي شوند. نرها معمولا تا زمان پرورش جوجه ها با خانواده مي مانند اگرچه بعضي از آنها پس از تخمگذاری ماده خانواده را ترک و به نرهاي ديگر ملحق مي شوند. هنوز زمان زيادي تا شناختن کامل عادات توليد مثل کبک ها مانده است.مادر و شايد هم پدر از جوجه ها مراقبت مي کنند تا آنها مستقل گردند.

رفتار کبک چوکار

کبک ها در هنگام صبح و بعد از ظهر در روي زمين به چرا مشغولند. آنها مهاجرت نمي کنند و جابجايي هاي فصلي آنها فقط در ارتفاع است. پرواز کبک معمولا در هنگام احساس خطر انجام مي شود و به مسافت های کوتاه و در سراشيبي محدود است. هنگام عبور از ناهمواری های سطح زمين کبک ها بر روي پاهای خود جست مي کنند و ترجيح مي دهند بدوند تا پرواز کنند. گروه اجتماعي اوليه از يک دسته کبک شامل تعداد گوناگوني از بالغ ها و جوجه هايشان تشکيل مي شود و بزرگترين گروه ها را مي توان در چشمه ها ديد. گروه هاي بزرگتر در زمستان تشکيل مي شوند. کبک ها در هنگام شب را زير بوته ها و يا داخل صخره ها به سر مي برند. نرها به طور فعال از قلمرو خود دفاع مي کنند.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه