واکسیناسیون جوجه های تازه متولد شده

طراحی واکسیناسیون در جوجه های گوشتی با برنامه واکسیناسیون در گله مادر و شرایط محیطی منطقه مرتبط است, گله های مادر باید سطوح یکنواختی از آنتی بادی مادری فراهم آورده و زمان تجویز واکسن در جوجه های گوشتی بر اساس آن تنظیم شود تا بتوان از اثر بخشی واکسن مطمئن شد.
حفاظت پرنده توسط آنتی بادی مادری در بیماری ها به ویژه گامبورو حائز اهمیت است به طوریکه حتی پادتن مادری می تواند بعضی از سویه های واکسن را غیر فعال کند.

تامین به موقع واکسن بر اساس دز مورد نیاز , حمل و نگهداری اصولی آن , توجه به تاریخ ساخت و انقضا آن , تهیه یخچال و وسایل واکسیناسیون اعم از اسپری , سرنگ و …, میزان واکسن براساس دز مورد نیاز و نحوه ی اجرا و نحوه ی اجرا واکسیناسیون باید از قبل برنامه ریزی شوند,برای این منظور قبلا باید با متخصصین این کار مشورت نمود تا برنامه واکسیناسیون صحیحی تنظیم گردد.این برنامه ها منطقه به منطقه و نسبت به فصول مختلف سال متغیر است, باید دقت شود که برنامه واکسیناسیون مطابق برنامه توصیه شده و به طور صحیح انجام گردد

در واکسیناسیون از طریق قطره چمشی از آب مقطر برای تامین آب مورد نیاز واکسیناسیون استفاده شود

موفقیت واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی به عواملی نظیر کیفیت آب مورد استفاده در دسترس بودن محلول واکسن , طرز حمل و نگهداری اصولی آن , پخش مناسب محلول واکسن در آب آشامیدنی بکار بردن آبخوری اضافی و تسریع در پخش محلول واکسن سلامتی پرنده ها در موقع انجام واکسیناسیون و کاربرد واکسن در زمان بطور معمول صحیح هنگام و دز مناسب بستگی دارد.0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه