ضد عفونی کردن تخم های جوجه کشی

ضد عفونی کردن تخم های جوجه کشی

تخم ها پس از جمع آوری و قبل از آن که باکتری ها فرصت نفوذ به داخل تخم را از طریق پوسته و غشاء پوسته پیدا کنند باید سریع تمیز و ضدعفونی شوند . برای تمیز کردن کثافات و مدفوع میتوان از دو روش نظافت خشک و شست و شو استفاده کرد . در روش نظافت خشک از پارچه زبر استفاده می شود. اگر مقدار زیادی مدفوع روی پوسته تخم وجود داشته باشد شستن تخم ها اعمال می شود. دمای آب شستشو باید حل ورد ۴۰ درجه (ولرم) باشد. بهتر است از روش نظافت خشک جهت تمیز کردن تخم ها استفاده شود زیرا عبور باکتری ها از راه روزنه های یک تخم مرطوب، آسان تر از تخم خشک صورت می گیرد.

وجود مدفوع بر روی تخم مانع از تاثیر مواد ضد عفونی کننده بر روی تخم خواهد شد. برخی کارشناسان متعقدند که تخم های کثیف را نباید در دستگاه جوجه کشی قرار داد. این تخم ها پس از تمیز و ضد عفونی شدن نیز منبع پخش آلودگی محسوب می شوند. به نظر می رسد بر اساس شواهد علمی و تجربیات مزرعه ای، تخم ها را باید با استفاده از روشی های مدیریتی تمیز به دست آورد و تمیز نگه داشت و در صورت آلودگی های سطحی کم، می توان با استفاده از پارچه های زیر تمیز کرد. تخم های بسیار کثیف را بهتر است از بین ببریم. هرگز تخم های خطرساز را در دستگاه قرار ندهید. همین طور تا حد امکان از آب یا پارچه های مرطوب جهت تمیز نمودن سطح تخم ها استفاده نکنید.

قبل از ضدعفونی کردن تخم باید کاملا از مواد آلی مانند مدفوع پاک شوند . در غیر این صورت مواد انصد عفونی کننده اثری نخواهد داشت. در صورت مدیریت مناسب در گله ی مادر، تخم های جمع آوری شده نیازی به نظافت ندارند. توجه داشته باشید که تعداد زیاد تخم کثیف نشان دهنده مدیریت بد در گل های مادر است.0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه