هدهد

هدهد هدهد شانه‌ بسر، پوپک و مرغ سلیمان از نام های این پرنده هستند. این پرنده زیبا از راستهٔ سبزقباسانان است. این گونه تنها بازمانده از خانوادهٔ زیستی خود هدهدیان است. هدهد غول‌پیکر نوع بومی جزیرهٔ سنت هلن منقرض شده‌است. برخی نیز هدهد ماداگاسکار زیرگونهٔ بومی ماداگاسکار هدهد را گونه‌ای مستقل می‌دانند. زیستگاه هدهد زیستگاه […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه