کنترل شترمرغ در انجام جفت گیری

کنترل شترمرغ در انجام جفت گیری

کنترل پرندگان در انجام جفت گیری واقعی و موفق بسیار مهم است. زیرا پرندگان ماده میتوانند بدون حضور پرنده نر برای تخم گذاری تحریک شوند در صنعت مرغداری از این روش برای تولید تخم مرغ غذایی استفاده می کنند، اگرچه وجود نر هم (حتی در قلمرو مجاور) کمک می کند.

سن دقیق جفت گیری در کنترل شترمرغ در انجام جفت گیری

سن پرنده برای تولید تخم های بارور مهم است. شترمرغ های ماده می توانند سالگی تخم گذاری کنند اما بلوغ در نرها یک سال بیشتر طول میکشد. دیرتر بالغ شدن نرها باعث می شود که شترمرغ ماده تخم هایی تولید کند که ممکن است هرگز در برابر اسپرم قرار نگرفته باشند زیرا نر تمایلی به جفت گیری ندارد و یا این که برای جفت گیری صحیح یا تولید اسپرم ماندگار به اندازه کافی رشد نکرده است. در این حالت باید یک سال دیگر به نر فرصت دهید زیرا تفاوتهای زیادی را ایجاد خواهد کرد.

اگر هر دو پرنده از لحاظ جنسی بالغ باشند چگونه مطمئن می شوید که پرندگان شما واقعاً جفت گیری میکنند؟ تنها قرار دادن دو پرنده کنار هم به این معنا نیست که آنها یکدیگر را دوست دارند و میخواهند جفت گیری کنند. رفتارهای دو جنسی در شترمرغ های ماده گزارش شده است. البته این رفتار در نرهای داخل مزرعه هم دیده می شود. برای یافتن جواب این سئوال باید پرنده های زیادی مورد بررسی قرار گیرند.

زمان جفت گیری در کنترل شترمرغ در انجام جفت گیری

کل زمان قبل و بعد از حضور انسان، نر و ماده به یکدیگر اعتنایی نمی کنند و معمولاً هر کدام در سوی دیگر جایگاه بدون توجه به جفت خود مشغول می شوند. ممکن است پرنده ماده به وسیله نری که در قفس کناری وجود دارد تحریک شود و بدون این که جفت گیری کند تخم گذاری کند.


کنترل شترمرغ در انجام جفت گیری
کنترل شترمرغ در انجام جفت گیری

بنابراین برای چک کردن پرنده های تان طی روز باید آنها را از دور تماشا کنید تا نتوانند شما را ببینند و مثل این که شما در آن جا نیستید به کارشان ادامه دهند. سعی کنید محلی را برای مشاهده انتخاب کنید که بدون دیده شدن بتوانید پرنده ها را نگاه کنید و هر بار ۲-۱ ساعت آنها را زیر نظر بگیرید. شاید لازم باشد این مشاهدات را تکرار کرد زیرا در شترمرغ ها جفت گیری نسبتاً به ندرت اتفاق میافتد.

اگر فقط مدت 3 دقیقه مشاهده را انجام دهید فقط وقتتان را تلف کرده اید. اگر وقت کافی برای این کار ندارید از کسی بخواهید این کار را انجام دهد. با این کار می توانید دلیل نابارور بودن تخم ها را بررسی کنید و در نتیجه راه حلی برای این مشکل پیدا خواهید کرد. وقتی که شترمرغ ها از نظر جنسی فعالند و به یکدیگر علاقه دارند، وقت بیشتری را با هم می گذرانند و با هم خوراک میخورند، در اطراف قدم میزنند و به محیط آشیانه شان علاقه نشان می دهند.

نگرانی از ناباروری شترمرغ و کنترل شترمرغ در انجام جفت گیری

نگرانی شما درباره ناباروری یکی از پرنده ها توجیه پذیر است. در غیر این صورت اگر هیچ یک از این رفتارهای تولیدمثلی را مشاهده نکردید و پرنده ها وقتشان را با دوری از یکدیگر تلف می کردند در نتیجه میتواند دلیلی برای این باشد که پرندگان مولد شما تخم نمیگذارند.

جدا کردن این جفت و قرار دادن آنها در کنار دیگر پرندگان میتواند برای غلبه بر این مشکل کمک کند. هرچند اگر ماده ای داشتید که هنگام ایستادن شما در کنار جایگاه بال هایش را تکان میداد و منقارها را به هم می زد و نری که رقص جفت گیری نشان میداد و تخم ها هنوز نابارور بود در نتیجه مشکل چیز دیگری می تواند باشد.

تصور نکنید که فقط به دلیل این که در برابر انسان رفتار صحیح (تولید مثل) نشان میدهند، جفت گیری هم می کنند. شاید این رفتار واکنش آنها نسبت به انسانها باشد. دوباره آنها را از دور مشاهده کنید تا ببینید که آیا جفت گیری می کنند و اگر به نظر رسید که هیچ اتفاقی نمیافتد. شاید این آزمایش کوچک را باید امتحان کنید.

از کسی بخواهید وقتی شما از دور پرنده را مشاهده می کنید در محوطه قدم بزند. اگر پرنده در حضور فرد رفتار جفت گیری نشان داد در نتیجه آنها توسط جفت شان تحریک نمی شوند اما به وسیله انسان تحریک می شوند. این پرندگان از کارهای انسان تقلید می کنند. در بیشتر نقاط جهان جوجه های شترمرغ معمولاً به وسیله انسانها بزرگ می شوند و ما را به عنوان والدین شان می شناسند.


2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

درود بر شما؛ بسیار متشکرم از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدین. بسیار مفید و جالب است.

با سلام، نظر لطف شماست.

تماس با کارشناسان فروش کارخانه