نگه داری گله مولد مجموعه پرورش کبک

گله مولد می تواند اولین بخش تولیدی در یک واحد پرورش کبک باشد. در بخش مولدان درصورتی که سرمایه گذاری و شرایط اولیه را فراهم کنیم مدیریت این بخش نسبتاً ساده است. نگهداری مولد در مجموعه پرورش کبک سبب می شود که نیازی به خرید تخم نطفه دار و جوجه نباشد و تنش و تلفات جابه جایی جوجه تازہ متولد شده تقریباً حذف می شود.

مهمترین پیچیدگی که نگهداری گله مولد در یک مجموعه پرورش کبک دارد این است که در صورت تولید مداوم، هر هفته مقدار مشخصی تخم نطفه دار و جوجه تولید می شود. درصورتی که مشتری لازم برای فروش این محصولات وجود نداشته باشد باید امکانات لازم برای پرورش مداوم در داخل مجموعه وجود داشته باشد.

درواقع باید شرایطی فراهم کنیم که هر هفته بتوان جوجه تولیدی را در مجموعه پرورش داد. با توجه به پیچیدگی تولید در گله مولد کبک نگهداری آن هزینه زیاد و مدیریت قوی نیاز دارد. از طرفی با توجه به این که در تولید کبک نیاز به اجرای برنامه نوری متناوب در طول سال است، بنابراین در صورت تصمیم به تولید مداوم در طول سال نگهداری یک گله مولد جوابگو استفاده نمود.

برای تشکیل گله مولد از سه طریق می توان اقدام کرد :

1 – تهیه تخم نطفه دار پرورش کبک

در این روش می توان با خرید تخم نطفه دار و انجام جوجه کشی مناسب و پرورش آن، گله مولد ایجاد نمود. در این روش نیاز به ۲۴ روز برای جوجه کشی، ۷-۶ ماه برای رسیدن به سن تخم گذاری زمان لازم است؛ بنابراین حدود ۸ ماه زمان برای رسیدن به گله با سن مناسب تخم گذاری نیاز داریم.


چنانچه تخم نطفه دار از تولیدکننده مطمئن خریداری شود این روش از لحاظ بهداشتی مناسبترین ولی طولانی ترین راه تشکیل گله مولد است. ارزانترین روش تهیه کبک به عنوان مولد و یا پرورش، خرید تخم نطفه دار است. اطمینان داشته باشیم کمترین آلودگی و خطر را برای تشکیل گله مولد اولیه خواهد داشت.

ظاهر پرنده تا حدودی قابل انجام است. درصورتی که مقدار خرید قابل توجه است و این خرید به صورت مداوم انجام می شود می توان تأییدیه سلامت گله مبدأ را از دامپزشکی و یا آزمایشگاه دامپزشکی درخواست نمود.

پس از اطمینان از سلامت گله باید از نگهداری و انتقال تخم اطمینان داشته باشیم. معمولاً تخم نطفه دار باید چند نوبت در روز به خصوص در ساعات اوج تخم گذاری جمع آوری شود. پس از جمع آوری تخم در اتاق نگهداری با دمای ۱۵- ۱۳ درجه سانتیگراد تا زمان انتقال به دستگاه نگهداری شود.

2 – تهیه جوجه یک روزه

با خرید جوجه دیگر نیازی به عملیات جوجه کشی نیست و تنها به ۷-۶ ماه برای رسیدن به سن تخم گذاری زمان نیاز است. این روش نیز اگر جوجه مناسب و از فاصله نزدیک خریداری شود هم مقرون به صرفه بوده و هم نسبت به روش اول دوره کوتاهتری را طی می کند. مهمترین نکته در زمان تهیه جوجه یک روزه کبک، سالم بودن گله مولد و کیفیت مناسب جوجه است.

3 – خرید کبک مولد و پرورش کبک

می توان با خرید جوجه کبک در سن ۵-۴ ماهگی و پرورش آن تا ۶ ماهگی کوتاهترین مسیر را برای تولید گله مولد انتخاب کرد. از بین پرندگان می توان مناسبترین آنها را برای کامل، نوک و پاهای قرمزرنگ و فرم و شکلی که نشان دهنده سلامت آن ها است انتخاب می شوند.

باید در جابهجایی مولدان دقت کرد که این کار را قبل از شروع تخم گذاری پرنده انجام دهیم به دلیل این که اگر جابه جایی زمان تولید باشد نصب ایجاد ننشی بلی پرندہ نشدہ تولید.

پرورش کبک

ظرفیت مناسب گله مولد کبک و پرورش کبک

تعداد جمعیت گله مولد به مقدار تولید نهایی که در هدف مجموعه پرورش کبک است بستگی دارد. به عنوان مثال اگر قصد تولید دو تن گوشت به صورت هر دو هفته یک بار را داشته باشید نیاز به حدود ۶۰۰۰ جوجه یک روزه هر دو هفته یک بار و برای تولید این تعداد جوجه یک روزه به حدود ۸۰۰۰ تخم نطفه دار در طول دو هفته نیاز دارید؛

بنابراین برای تولید روزانه حدود ۶۰۰ عدد تخم نطفه دار، نیاز به نگهداری ۱۰۰۰ قطعه مولد ماده است. درصورتی که نسبت نر به ماده یک به سه باشد در کل نیاز به نگهداری ۱۳۵۰ قطعه مولد دارید. اندازه گله به ظرفیت و نیاز بخش پرورش جوجه بستگی دارد. باید متناسب با فضایی در اختیار برای بخش پرورش و همچنین تقاضای بازار، اندازه گله مولد را مشخص کرد.

نگهداری گله های بزرگتر از نیاز بخش پرورش سبب می شود که در برخی هفته ها تخم نطفه دار و یا جوجه یک روزه مازاد بر ظرفیت مجموعه پرورش خود داشته باشید. درصورتی که مشتری لازم برای فروش این تولیدات حد واسط نداشته باشید ضررهای سنگینی به مجموعه شما وارد خواهد شد.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه