وضعیت تخم های شترمرغ در طی جوجه کشی

وضعیتی که تخم طی جوجه کشی دارد در تعیین این که آیا جوجه از تخم بیرون می آید یا نه اهمیت زیادی دارد. در آشیانه و در دستگاه های جوجه کشی که تخم آزادانه روی غلطک، قرار می گیرد، تخم در حالتی که محور طولی اش در حالت افقی است جوجه کشی را آغاز می کند.

وضعیت تخم های شترمرغ در مشکل کاهش آب از تخم

با پیشرفت جوجه کشی و کاهش آب از تخم، اتاقک هوایی در انتهای یک طرف تخم ایجاد می شود. لذا نفوذپذیری تخم نامتقارن می شود و باید تخم رو به زاویه ای قرار گیرد که اتاقک هوائی اش به سمت بالا باشد. جنین همیشه به دور خود می چرخد و به سمت بالای تخم متمایل است. بنابراین با نزدیک شدن به زمان هچ در تخم در حال رشد، جنین همیشه نزدیک اتاقک هوایی یعنی در وضعیت صحیح قرار دارد.

چرخش در دستگاه ها میتواند از ۶ تا ۲۴ بار در روز متغیر باشد و این در حالی است که تعداد مناسب چرخش مشخص نیست. اکثر سازندگان دستگاه جوجه کشی نسبت یک دور در هر ساعت ( معمولا تا ۹۰، یعنی ۴۵+ به صورت افقی ) را اتخاذ کردهاند.

این نسبت شاید با توجه به تعداد دفعات کم چرخاندن تخم در آشیانه های طبیعی بیش از حد باشد اما تا وقتی که تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت نگیرد بهتر است به جای این که چرخش کمتر صورت گیرد یا اصلاً انجام نشود، تخم ها براساس نسبتی منظم چرخانده شونل .


ظرفیت سبدهای تخم وضعیت تخم های شترمرغ

هنگام رشد کردن در نزدیکی اتاقک هوایی قرار گیرد. مزیت دیگری که دارد این است که وقتی تخم ها به صورت عمودی قرار می گیرند، ظرفیت سبدهای تخم بیشتر می شود. در گذشته تشخیص اتاقک هوایی در انتهای تخم های امو دشوار بود اما سیستم مادون قرمز این مشکل را حل کرده و به این صورت تخم ها به صورت عمود قرار داده می شوند.

اگر شک کردید همیشه تخم را به صورت عمودی قرار دهید تا بتوانید اتاقک هوایی را تشخیص دهید. اگر تخمی برعکس قرار داده شده بود (اتاقک هوایی در پایین تخم) به محض فهمیدن، آن را در وضعیت درست قرار دهید. فقط اگر جنین در مراحل آخر رشد قرار گرفته باشد (پس از گذشت ۶۶ درصد از مرحله جوجه کشی) با برگرداندن تخم، جنین قادر نخواهد بود که در وضعیت صحیح قرار گیرد.

وضعیت تخم های شترمرغ

 

بررسی های انجام شده در آفریقای جنوبی نشان داده است که وضعیت تخم می تواند در تعیین هچ تخم های شترمرغ اهمیت داشته باشد. ابتدا تخم ها در ابتدای دوران جوجه کشی به صورت افقی قرار می گیرند و پس از مشخص شدن اتاقک هوایی، به صورت عمودی به طوری که اتاقک هوایی به سمت بالا باشد، گذاشته می شوند.

قرار گرفتن تخم به صورت افقی طی ۲۱-۱۴ روز اول جوجهکشی ظاهراً هچ را افزایش میدهد اما دلیل آن روشن نیست و تحقیقات بیشتری لازم است. تاکنون اطلاعات زیادی درباره تأثیر تغییرات مشابه در وضعیت قرار گرفتن تخم، بر روی هچ تخم های شترمرغسانان دیگر وجود ندارد.

وضعیت تخم های شترمرغ در اساس فیزیولوژیکی چرخاندن تخم های

مشکلات ناشی از چرخاندن تخم اغلب خود را به شکل هچ پایین نشان می دهند (کمتر از ۳۰ درصد تخم های بارور). در تلفات آخر دوره، تخم ها دارای جنین های کوچکی هستند که در آن جابهجایی جنین مشاهده می شود . مایع آلانتوئیک و آمنیوتیک درون تخم بیش از حد است و خصوصاً در زیر پوسته، آلبومین چسبناک اضافی وجود دارد.

این مشکلات مربوط به اختلال در رشد طبیعی است که بر اثر عدم چرخش تخم ها به وجود می آید. مطالعات در زمینه تخم طی جوجه کشی مصنوعی تقریباً فقط به مرغ خانگی محدود می شود.

برخلاف عقیده عوام، در واقع چرخاندن تخم برای جلوگیری از چسبیدن جنین در حال رشد به سطح داخلی پوسته، نیست. هنگامی که تخم را می چرخانیم تفاوت غلظت میان نیمه بالایی پایینی می شود.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه