نیمچه گوشتی

پرورش نیمچه گوشتی ، مدیریت نیمچه های گوشتی

تراکم جوجه ریزی

یکی از ضروریات اصلی رشد، حفظ سلامتی و کیفیت عمومی زیست و تأمین فضای کافی برای هر پرنده میباشد. میزان فضای در نظر گرفته شده بستگی به مجموعه ای از فاکتورها نظیر : وزن هنگام کشتار، نوع سالن (بازو بسته)، شرایط آب و هوایی منطقه و فصلی و نژاد دارد. بدین جهت برای محاسبه ظرفیت جوجه ریزی بایستی بطور دقیق از ابعاد داخلی سالنها مطلع باشیم . بطور کلی تراکم جوجه ریزی توصیه شده بشرح زیر میباشد.

اقدامات لازم قبل از رسیدن گله

رمز موفقیت در پرورش حیوان گوشتی ، اجرای یک برنامه مدیریتی مشخص و مؤثر قبل از ورود جوجه ها به فارم و طی دوران پرورش است . ایجاد شرایط مناسب پرورش در شروع ، پایه و اساس تولید کافی و سودآور می باشد. اجرای برنامه یک بار پر و یک بار تخلیه ( all in – all Out) در فارم . اجرای برنامه مدیریتی، بهداشتی و واکسیناسیون در فارمهای چند سنی بسیار مشکل بوده و کارآیی کمتر خواهد داشست. به منظور حفاظت از گله ها در مقابل بیماریها از نظافت وضصد عفونی شدن صحیح و کافی تجهیزا سالن و محوطه اطراف سالنها مطمئن شوید.

پرورش نیمچه گوشتی

سالن بسته

تراکم جوجه ریزی در سالن های باز براساس فصل و نوسانات درجه حرارت متفاوت بوده و بایستی در تابستان از تراکم جوجه ریزی در سالن های مذکور . کاسته شود .


سعی شود که هر سالن را با جوجه مربوط به یک گله مادر پر نمائید، اگر این کار عملی نیست حداقل هر سالن را با جوجه های مربوط به گله های مادر همسن پر نمائید . این امر خطر رقابت بین

طیور را کاهش می دهد.

شرایط سالن پرورش مرغ گوشتی

  • زمان رسیدن جوجه به فارم را مشخص نموده و برای دریافت جوجه آمادگی کامل داشته باشید.
  • هیترها را کنترل و از صحبت کار آنها مطمئن شوید و با توجه به وضعیت هوای محیط ۲۴ تا ۳۶ ساعت قبل از ورود جوجه آنها را روشن نمائید. در اینصورت قبل از ورود جوجه هیتر کاملاً گرم و درجه حرارت هوای سالن مناسب پذیرش جوجه می باشد . ضمن جلو کیری از وزش هوا از وجود هوای کافی داخلی سالن بخصوص زمانی که از حرارت مستقیم استفاده می کنید. مطمئن شوید.
  • ایجاد فضای اضافی جهت تغذیه در چند روز اول لازم می باشد.
  • شروع تغدیه بایستی بادان کرامبل با اندازه مناسب و بدون گرد پودردان باشد.
  • دانخوریها و آبخوریها را مستقیماً زیر و یا خیلی نزدیک منابع تأمین حرارتی قرار ندهید تا طیور براحتی بتوانند در اطراف آنها حرکت نمایند.
  • با استفاده از میزان الحراره که بتواند حداقل و حداکثر درجه حرارت رانشان دهد، درجه حرارت سالن را کنترل نمایند.
  • قبلی جوجه ریزی ، هیترها را از نظر صحبت کار آنها، آبخوریها را از نظر پاکیزگی و عاری بودن از پوشال و درجه حرارت مناسب آب ، دانخوریها را از نظر وجود دان کافی و در دسترس بودن آنها کنترل نمایند.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه