عفونت آدنوویروسی در طوطی ها

ادانوویریده

عفونت آدنوویروسی در باجریگار، طوطی آمازون، مک کاو، طوطی کوکاتو، مرغ عشق و طوطی پاراکیت با افسردگی، اسهال، بی اشتهایی و مرگ ناگهانی همراه است. عفونت های آدرنوویروسی سبب

ایجاد گنجیدگی های داخل هسته ای بازوفیلیک و ائوزینوفیلیک می شوند. عفونت های آدنوویروسی در طوطی سانان بسته به عضو درگیر معمولاً با عنوان هایی از قبیل هپاتیت توأم با اجسام گنجیدگی یا پانکراتیت توأم با اجسام گنجیدگی نامیده می شود.

علائم بالینی

علائم معمولاً غیر اختصاصی هستند و بسته به عضو درگیر متفاوت اند. این علائم شامل بی حالی،  افسردگی، کرکی شدن پرها، دفع اورات زردرنگ، اسهال، بی اشتهایی و مرگ ناگهانی است.

بزرگی و شکنندگی کبد اغلب در کالبدگشایی تشخیص داده می شود. تشخیص قطعی بر اساس بررسی بافت شناسی نمونه های کالبدگشایی است. از نظر بافت شناختی در عضوهای پارانشیمی، نکروز منتشر و گنجیدگی های داخل هسته ای ائوز نیوفیلیک و بازوفیلیک دیده میشود.


درمان عفونت آدنوویروسی

درمان اختصاصی و جود ندارد. مراقبت های حمایتی عمومی . از جمله گرم نگه داشتن محیط ، مایع درمانی،تغذیه دستی و درمان آنتی بیوتیکی بر علیه عفونت ثانویه مفید واقع می شوند.

پیشگیری عفونت آدنوویروسی

برای جلوگیری از انتشار بیماری قفس ها و سایر وسایل به خوبی ضدعفونی شوند. یک ساعت تماس با ضدعفونی کننده ضرروی است. همهٔ پرنده های جدید قرنطینه شوند و پرنده های بیمار را حتماً جدا نمایید.

عفونت آدنوویروسی

ویروس بیماری نیوکاسل

در صنعت طيور طیور ویروس بیماری نیو کاسل از نظر اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. در آمریکا پرندگان وارداتی در مراکز قرنطینه به مدت ۳۰ روز نگهداری می شوند. این روش برای پیشگیری از ورود اشکال بیماری زای ویروس به داخل آمریکا صورت می کیرد. نکتهٔ کلیدی قاچاق پرندگان به داخل مناطق عاری از این بیماری منبع اصلی آلودگی پرندگان با ویروس بیماری نیوکاسل است. این بیماری باید گزارش شود.

سبب شناشی عفونت آدنوویروسی

ویروس پارامیکسوویروس پرندگان، ۹ سروتیپ دارد. مهمترین سروتیپ بیماری زاپارامیکسوویروس است که از اکثر گونه های پرندگان صنعتی، خانگی و وحشی جدا شده است. از نظر انتقال روش های تنفسی و دهانی اهمیت یکسانی دارند. آلودگی پوستهٔ تخم با مدفوع ممکن است منجر به انتشار ویروس شود. ویروس گلبولهای قرمز خون را آلوده کرده و سپس به تمام بدن منتشر میشود. دورهٔ کمون بین ۴ تا ۷ روز است.

علائم بالینی

علائم بالینی به حدات سویهٔ ویروس بستگی دارد. عمده علائم بالینی در طوطی سانان شامل کرکی شدن پرها التهاب ملتحمه و علائم عصبی مانند عدم تعادل، لرزش سر و بال و فلجی انتهاهای بدن است. میزان مرگ و میر در پرندگان مبتلا ۲۲٪ تا ۵۵٪ است. عفونت مزمن با این ویروس ممکن است در پرنده های بهبود یافته از بیماری بوجود بیاید. تا ۸۴ روز الی ۱ سال بعد از ابتلا، این ویروس از نمونه های گرفته شده با سوآب از دهان و کلوآک جدا شده است.

تشخیص

با استفاده از تست های سرولوژیک از قبیل ممانعت از هماگلوتیناسیون آگار- ژل ایمونودیفیوژن یا الایزا به طور غیر مستقیم می توان آلودگی با این ویروس را تشخیص داد. با این حال روش سرولوژی در تشخیص عفونت ها نسبت به روش جداسازی ویروس کمتر مفید است.

آنتی بادیها ۸ روز بعد از ایجاد عفونت ظاهر می شوند. تست ممانعت از هماگلوتیناسیون برای تشخیص پارامیکسوویروس اختصاصی نیست و ممکن است با دیگر سویه ها واکنش متقاطع ایجاد شود. در پرندگانی که تیتر بالایی نشان میدهند، به ویروس بیماری نیوکاسل مشکوک شوید. تشخیص قطعی بر اساس جداسازی ویروس از مدفوع یا ترشحات دهانی پرندهٔ زنده یا از عضوهای درگیر در کالبدگشایی است.

جوجه کشی از طوطی ها

صنعت جوجه کشی یکی از پر سود ترین مشغله روز دنیا می باشد . شما می توانید با تهیه تخم نطفه دار پرندگان زینتی مانند کاسکو ، طوطی ، قناری و خرید یک دستگاه جوجه کشی خانگی و فروش جوجه ها به در آمد بسیار خوبی برسید . پیشنهاد ما برای تهیه ماشین جوجه کشی خرید دستگاه جوجه کشی هواباتور 5 می باشد . این دستگاه با قیمت بسیار مناسب بهترین گزینه برای جوجه کشی از پرندگان بومی و محلی می باشد.

 

دستگاه جوجه کشی هواباتور 5

دستگاه جوجه کشی هواباتور ۵


بهداشت و ضدعفونی قفس طوطی ها
بیماری بالینی پولیوماویروس طوطی سانان


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه