سلامت پوست و پر پرندگان زینتی

سلامت پوست و پر پرندگان زینتی

نکاتی جهت حفظ سلامت پوست و پر اطلاعاتی در مورد نکات تغذیه ای و پرورشی جهت حفظ سلامتی پوست و پر پرنده در اختیار صاحب پرنده قرار دهید. جیرهای متعادل شامل انواع متنوعی از میوجات و سبزیجات تازه، جیرهٔ پلت شده و محدودیت دسترسی به دانه فراهم گردد.

در صورت امکان هر روز مدتی پرنده در معرض نور مستقیم خورشید قرار داده بشود. پرها به طور روزانه مرطوب یا خیس کردند تا حفظ سلامتی پوست و پر بهبود یابد. اخذ تاریخچه و معاینه عمومی اخذ تاریخچه اخذ تاریخچه دقیق و کامل برای رسیدن به تشخیص در بیماری های پوستی پرندگان ضروری است. سوالات زیر را برای پرسش از صاحب پرنده حتماً مدنظر قرار دهید.

 


سلامت پوست و پر پرندگان زینتی
سلامت پوست و پر پرندگان زینتی

 

– چه مدت پرنده نزد شما بوده است و آن را از کجا تهیه نموده اید؟

– آیا پرندگان جدیدی به خانه آورده اید؟ آیا علائم بیماری را نشان می دهند؟

– آیا این پرنده با پرندگان دیگر تماس داشته است؟

– آیا تغییراتی در محیط اطراف پرنده داده شده است؟

– از چه نوع قفسی استفاده می کنید و آن را کجا قرار داده اید؟

– چه جیره ای استفاده می کنید و آیا پرنده در مصرف جیره حالت انتخابی دارد؟

– آیا تغییری در جیره داده اید؟

– آیا تغییرات رفتاری در پرنده مشاهده کرده اید؟

– آیا تغییراتی در فضولات پرنده وجود دارد؟

– وضعیت تولید مثلی پرنده چگونه است؟

– آیا پرهای پرنده تغییراتی طی ۶ ماه گذشته داشته است؟

– پرنده احساس خارش می کند؟

– این وضعیت (شکایت صاحب دام) چه زمانی شروع شده است؟

– آیا مشکل پیشرفت نموده است؟

– آیا پرنده توسط دامپزشک دیگری معاینه یا درمان گشته است؟

– پرنده سابقه بیماری دارد؟

– آیا پرنده در حال حاضر تحت درمان دارویی قرار دارد؟

معاینه فیزیکی معاینه فیزیکی را به طور کامل انجام دهید. به گستردگی و شدت ضایعات پوست و پرها دقت نمائید. تعیین کنید مشکلی به کدامیک از چهار دسته زیر مربوط است: عدم رشد پرها، رشد غیر طبیعی پرها، تخریب پرها، یا مشکلات کاذب (تغییرات طبیعی که به نظر صاحب پرنده نوعی مشکل و بیماری تلقی گشته ) است.

اختلالات پوست و زیرجلد

انگلهای خارجی

نمیدو کوپتس پیلا (جرب فلسی کنندهٔ پا و صورت)

این جرب ها به طور شایع در با جریگار، قناری و فنچ دیده می شوند. آنها گاهی اوقات در طوطی کوچکث استرالیا، طوطی آمازون و طوطی پاراکیت نیز گزارش شده اند. انتقال بیماری به صورت مستقیم است و کل چرخهٔ زندگی انکلی روی بدن پرنده انجام می شود. تا زمانی که سیستم ایمنی پرنده تضعیف شده.


روش های تجویز خوراکی پرندگان
علت مرگ ناگهانی پرندگان زینتی


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه