ساختمان فیزیکی تخم مرغ

ساختمان فیزیکی تخم مرغ

به منظور درک بهتر عوامل مؤثر بر کیفیت تخم مرغ جوجه کشی و عواملی که در فرآیند جوجه درآوری و جوجه کشی نقش دارند، شناخت ساختمان تخم مرغ ضروری است. تخم مرغ از سه قسمت اصلی زرده، سفیده و پوسته تشکیل شده است . زرده توسط زرده بند؟ (شالاز) در وسط تخم مرغ نگه داشته می شود.

آشنایی با ساختمان تخم مرغ

تجهیزات و مواد مورد نیاز : تخم مرغ و ترازوی آزمایشگاهی

۱- در کلاس مطابق نظر مربی گروه بندی نمایید.
۲- تعداد ۱۰ عدد تخم مرغ از منابع مختلف تهیه کنید و در اختیار هر گروه قرار دهید.
۳- هر تخم مرغ را با ترازوی دقیق توزین و در جدول ثبت کنید.
۴- زرده، سفیده و پوسته ی تخم مرغ را پس از تفکیک و توزین در جدول ثبت کنید.
۵- در هر گروه، میانگین درصد زرده، سفیده و پوسته ی هر تخم مرغ را از تقسیم وزن آنها بر وزن كل تخم مرغ به دست آورید.

ترکیب شیمیایی تخم مرغ

تخم مرغ از منابع غنی مواد غذایی و حاوی مقدار زیادی پروتئین و چربی است. در عین حال، ترکیب شیمیایی سه بخش اصلی آن زرده، سفیده و پوسته بسیار متفاوت است. مواد غذایی ذخیره شده در زردهی آن زیاد است و ۱۶٫۶ ٪ پروتئین و ۳۲٫6% چربی دارد. ویتامین های محلول در چربی نیز در زرده قرار دارند. زرده توسط زرده بند (شالاز)، که رباط های نگه دارنده از جنس سفیده ی غلیظ است، در وسط تخم مرغ نگه داری می شود. سفیده از مقدار زیادی آب و ۱۰ /۶ ٪ پروتئین تشکیل شده و حاوی ویتامین های محلول در آب نیز است. پوسته ی تخم مرغ از مواد معدنی، که عمدتا کربنات کلسیم است، تشکیل شده است.


نقش اصلی پوسته محافظت از محتویات تخم مرغ و جلوگیری از نفوذ و تکثیر میکرو ارگانیسم ها به داخل آن است. بر روی پوسته لایه ی نازکی از ماده کوتیکول منافذ پوسته را می پوشاند و از خروج رطوبت و نفوذ باکتری ها به داخل تخم مرغ جلوگیری می کند. در داخل تخم مرغ دو غشای خارجی و داخلی وجود دارد که در قسمت انتهایی تخم مرغ از یکدیگر جدا می شوند و کیسه ی هوایی را به وجود می آورند. این کیسه نقش مهمی در تنفس جنینی در روزهای آخر جوجه کشی ایفا می نماید.

چگونگی تشکیل تخم مرغ

تخمدان در پرندگان شبیه خوشه انگور است و تعداد زیادی سلول دارد. در فصل جفت گیری حجم تخمدان برای تولید تخمک افزایش می یابد و هر بار یکی از سلول ها را به داخل مجرای تخمدان آزاد می کند. تخمکها توسط مقادیر فراوانی چربی و پروتئین در داخل کیسه ای نازک به نام زرده احاطه شده اند. تخمک در قسمت بالای تخمدان توسط اسپرم بارور می شود. عبور زرده به سمت پایین مجرای تخم در حدود ۲۴ ساعت به طول می انجامد. طی این مدت ترکیب حاصل از سلول زاینده و اسپرم، رشد خود را آغاز می نماید جسم رویان. رشد تا مرحله ی تخم گذاری ادامه می یابد و در این زمان به صورت یک لکه ی سفید کوچک به قطر تقریبا ۴ میلی متر بر روی زرده مشاهده می شود. زرده به تدریج طی عبور از مجرای تخمدان توسط سفیده و پوسته احاطه می شود. ادامه ی رشد جسم رویان با تخم گذاری متوقف می شود.


منبع


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه