روشنای سالن پرورش نیمچه های گوشتی

روشنای سالن پرورش نیمچه های گوشتی

روشنایی : غالباً در پرورش طیور گوشتی از برنامه نور دائمی استفاده می شود، ولی در هر روز باید ساعاتی را نیز به تاریکی اختصاص داد. خاموشی در ساعاتی از روز باعث عادت کردن طیور به تاریکی شده و از وحشت آنها در موقع قطع برق و نتیجتاً تجمع و خفگی طیور پیشگیری می نماید. روشنایی سالن با استفاده از لامپهای معمولی و یا لامپهای فلورسنت تأمین میگردد و نکته ضروری و اساسی این است که نور بطور یکنواخت در سالن توزیع میگردد. اداره رفاه طیور در انگلیس ، شدت نور حداقل ، ۱۰ لوکس در سطح پرنده و متوسط ۲۰ لوکس در کل سالن را توصیه مینماید. همچنین بسیار مهم است که امکانات کم کردن شدت نورو تاریک کردن سالن وجود داشته باشد .

روشنای سالن پرورش نیمچه های گوشتی

تهویه

هر اندازه توان رشد پرنده افزایش یابد نیاز به تأمین اکسیژن و دفع حرارت بدن نیز افزوده میگردد. بنابراین نیاز به تهویه در آشیانه های امروزی به مراتب بیش از سابق است . علاوه بر تأمین هوای مورد مصرف مستقیم پرنده، حفظ کیفیت هوای سالنها نیز ضروری است . لذا سیستم تهویه سالن مرتباً بایستی بازنگری گردیده در صورت لزوم اصلاح شود.

کنترل درجه حرارت بدن

دانستن عوامل اصلی تنظیم کننده دمای بدن پرنده که بستگی به تهویه و درجه حرارت محیط دارد مفید است . پرنده قادر است آرایش پرهای محافظ بدن خود را بر اساسی دمای بدن تغییر دهد . در هوای سرد پرها به صورت عمود بر بدن قرار می گیرند و هوای ساکن محبوس در بین آنها بصورت لایه ای عایق کننده عمل می نماید و بر عکس با افزایش درجه حرارت ، پرها روی سطح بصورت خوابیده آرایش می یابند و اجازه میدهد حرارت تولید شده در بدن به آسانی به خارج دفع شود. سپس پرنده تلاش مینماید با تنفسی دهانی و تبخیر آب داخل دهان ، خود را خنک کند. هر چه تنفس دهانی افزایش یابد تبخیر و برودتا به رطوبت هوا داشته ، با افزایش میزان رطوبت محیط، امکان دفع حرارت بدن کاهش می یابد. در مناطقی که کاهش رطوبت محیط ممکن نیست.


عبور هوا

بهترین راه حل عبور هوای زیاد با سرعت ۲ متر در ثانیه در اطراف پرنده است و بدون انجام آن پرنده قادر به کنترل اعمال حیاتی خود نبوده و تعادل بدنش به هم خورده و با شوک حرارتی تلف میکردد. حرارت بیشترین اثر را در مصرف دان داشته و افزایش هر ۱ درجه سانتیگراد به دمای سالن موجب کاهش حدود ۱٪ از دان مصرفی خواهد شد. به عنوان مثال اگر درجه حرارت سالن از ۲۵ درجه به ۳۵ درجه سانتیگراد تغییر کند و هوا جریان نداشته باشد بیش از ۱۰ درصد از مصرف دان کاسته میشود. تأمین روشنایی کافی در سالن های سرد و تاریک در مصرف بیشتر دان مؤثر است


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه