بهداشت جوجه کشی

انتخاب تخم نطفه دار مناسب، اطمینان از تمیز بودن تخم مرغ ها، پاکسازی و ضدعفونی دستگاه جوجه کشی، ضدعفونی تخم مرغ ها، خوابانيدن تخم مرغ ها در دستگاه جوجه کشی، تنظیم دستگاه، تکمیل کارت ثبت رکورد، پاکسازی و ضدعفونی دستگاه تفریخ، انتقال تخم مرغ ها به دستگاه تفریخ.

برای آمادهسازی دستگاه جوجه کشی، ابتدا پاکسازی و ضدعفونی صورت میگیرد. سپس، با توجه به دستورالعمل ها، دستگاه برای رطوبت، درجه ی حرارت، تهویه و چرخش تنظیم می شود.

برنامه پاکسازی و تخلیه ی ضایعات دستگاه جوجه کشی به شرح زیر است:


1 – تمام راک ها از ماشین خارج می شوند.
2 – ماشین جوجه کشی با جاروبرقی، جارو می شود.
3 – با برس و محلول پاشی مواد شوینده در و دیوار ماشین شسته می شوند.
4 – سینی ها (شانه ها) و راک های خارج شده از ماشین نیز با مواد پاک کننده شسته میشوند.
5 – سینی و راک ها در ماشین قرار می گیرند و با گاز فرمالدیید طبق دستورالعمل پیمانه ی (۳) ضدعفونی می شوند.

روش دستی انتقال تخم مرغ ها از دستگاه جوجه کشی به دستگاه تفریخ (هچری) به شرح زیر است:

الف – سینی هچری به آرامی بر روی سینی حاوی تخم مرغ قرار میگیرد.
ب – با حرکتی آرام، سینی تخم مرغ ها به طور کامل چرخانده می شود، به طوری که تخم مرغ ها از سینی جوجه کشی (ستر) به سینی هچری انتقال یابند.
ج – حفاظ بر روی سینی قرار میگیرد و سینی به دستگاه منتقل میشود.

درستی گردش سینی ها و سطح آب منبع تأمین رطوبت دستگاه باید کنترل شوند. همچنین هواکش ها و ورودی هوا برای کسب اطمینان از جریان هوای تازه و ترموستات، گیرنده های دما و رطوبت و دستگاه های هشداردهنده روزانه بازرسی می شوند. جوجه در موقعیتی قرار میگیرد که بتواند به پوسته ضربه بزند. این مواد زرده ای در چند روز اول زندگی جوجه به عنوان ذخیره ی غذایی محسوب میشود.

بهداشت جوجه کشی

شمارش جوجه ها و بهداشت جوجه کشی

یک روش برای شمارش، شمردن تمام جوجه ها به غیر از آن هایی است که به طور واضح دور ریختنی هستند. راه عملی تر برای محاسبه ی تعداد جوجه های هج شده، اضافه کردن تعداد تخم مرغ هایی که در سینی ماندهاند (عدم باروری، مرگ داخل پوسته) به تعداد جوجه های مرده و دورریختنی است. هرگاه تعداد به دست آمده را از تعداد کل تخم مرغ گذاشته شده در دستگاه کم نمایید، تعداد جوجه های هج شده به دست می آید.

در صورت وجود علائم زیر در جوجه ها آنها را حذف کنید.

1- داشتن ظاهری معیوب، بدشکل، کور و یانک ضربدری
2- داشتن جثه ی کوچک و ضعیف
3- برآمدن شکم و کبود بودن و آلوده بودن بند ناف (دارای عفونت)
4- رنگپریدگی و سرزنده نبودن
5- ناتوانی در ایستادن
6- کاهش شدید آب بدن
7- مرطوب و به هم چسبیده بودن پرها
8- بسته بودن کلواک و چسبندگی مقعد

شرایط نگهدارای جوجه ها و بهداشت جوجه کشی

جوجه ی یک روزه نباید در معرض هوای سرد و نور خورشید قرار گیرند. کار تن جوجه در محلی قرار گیرد که تهویه ی آنها امکانپذیر باشد. در صورت حمل با هواپیما جوجه ها باید در قسمتی از هواپیما قرار بگیرند که تهویه ی مناسب داشته باشد و سه ساعت قبل از پرواز جوجه ها به فرودگاه برده شوند. کار تن جوجه ها هرگز نباید خیس شوند. همچنین هرگاه بیش از ۸ کار تن روی هم قرار گیرد درجه ی حرارت آنها بالا می رود و برای جوجه ها ایجاد استرس می نماید.


مهارت و شرایط جوجه کشی
واحدهای جوجه کشی


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه